Pzt - Cum 09:00 - 17:00 212-414-2000/ 33247info@onersanli.com

Dr. M. Öner Şanlı kimdir?

Ankara’da 1974 yılında doğan Prof. Dr. M. Öner Şanlı ilk ve orta öğrenimimi T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra; 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek “tıp doktoru” ünvanını almıştır. Ardından; 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimine başlamıştır. Yaklaşık olarak 5.5 sene süre devam eden uzmanlık eğitimi sırasında Üroloji’nin her türlü alt branşında aktif olarak çalışan Dr. Şanlı, Aralık 2004’de “4p15.3-4p1 Bölgesinde Yer Alan SLC34A2 geninin testiküler mikrolitiazis ile olan ilişkisi” başlıklı tezi sunmuş ve sonrasında yapılan bilimsel sınav neticesinde “Üroloji uzmanı” ünvanını kazanmıştır. Daha sonra akademik ve cerrahi yaşamına tıpta uzmanlık eğitimimi tamamladığı kurumda devam eden Dr. Şanlı, 2008 yılında Avrupa Üroloji Board sınavında başarılı olmuş, Haziran 2011’de de Üniversitelerarası Kurul’un yaptığı akademik değerlendirme ve mesleki sınav sonucu “üroloji doçenti” ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2017 yılı Temmuz ayında Profesör ünvanını kazanan Dr. Şanlı, Eylul 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında University of Texas, Southwestern Medical Center’da misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ocak 2018’den itibaren de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı’nda calışmaya devam devam etmektedir.

Bunların yanında Dr. Şanlı, 2005 yılında bir ilaç firmasının verdiği üroonkoloji eğitim bursunu kazanmış ve bu olanağı Michigan Üniversitesi Üroloji Departmanı’ında değerlendirerek “laparoskopi” cerrahi tekniğinin üroloji alanındaki uygulamalarını öğrenme olanağı elde etmiştir. Sonrasında Dr. Şanlı, 2008 yılında Avrupa Üroloji Birliği’nin verdiği eğitim bursu ile Heildelberg Üniversitesi, Heilbronn Üroloji Kliniği’nde bu tekniği daha da geliştirme fırsatı bulmuştur. Mesleki alandaki bu gelişimin yanında, son dönemde gelişen “cerrah bilimci” kavramına paralel olarak özellikle üroonkoloji alt branşında temel tıp araştırmalarında yer almaya ve üroonkoloji konusundaki klinik çalışmalara ilave olarak bu alanda da; faaliyet göstermeye gayret etmiştir.

Dr. Şanlı günümüze kadar 90’in uzerinde uluslararası yayımlanan çalışmada yer almış ve halen akademik hayatına özellikle üroonkoloji ve laparoskopik üroloji konularında yoğun şekilde devam etmektedir. Dr. Şanlı Avrupa Üroloji Derneği ve Dünya Endoüroloji Derneği üyesi olmasının yanında; Türk Üroloji Derneği ve Türk Endoüroloji Derneği’nde aktif olarak çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda Endorüroloji Derneği Yönetim Kurulu’unda görev yapmış olup, Endoüroloji Bülteni önceki editörü ve Türk Üroloji Dergisi’nin önceki yardımcı editörüdür.

Üroloji konusunda ilgilendiği alt disiplinler şu şekilde özetlenebilir: Genel üroloji, üroonkoloji, prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, testis kanseri, selim prostat büyümesi, ürolojik laparoskopik cerrahi girişimler.