Pzt - Cum 09:00 - 17:00 212-414-2000/ 33247info@onersanli.com

Prof. Dr. M. Öner Şanlı

Üroloji Uzmanı
Öner Şanlı

Prof. Dr Öner ŞANLI

 

Ankara’da 1974 yılında doğan Prof. Dr. M. Öner Şanlı ilk ve orta öğrenimimi T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra; 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek “tıp doktoru” ünvanını almıştır. Ardından; 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimine başlamıştır. Yaklaşık olarak 5.5 sene süre devam eden uzmanlık eğitimi sırasında Üroloji’nin her türlü alt branşında aktif olarak çalışan Dr. Şanlı, Aralık 2004’de “4p15.3-4p1 Bölgesinde Yer Alan SLC34A2 geninin testiküler mikrolitiazis ile olan ilişkisi” başlıklı tezi sunmuş ve sonrasında yapılan bilimsel sınav neticesinde “Üroloji Uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

 

Daha sonra akademik ve cerrahi yaşamına tıpta uzmanlık eğitimimi tamamladığı kurumda devam eden Dr. Şanlı, 2008 yılında Avrupa Üroloji Board sınavında başarılı olmuş, Haziran 2011’de de Üniversitelerarası Kurul’un yaptığı akademik değerlendirme ve mesleki sınav sonucu “Üroloji Doçenti” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Doçentlik dönemini de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde devam ettiren Dr. Sanlı Mart 2018’de Profesör Unvanını almıştır.

 

 

Bunların yanında Dr. Şanlı’nın çeşitli kısa ve uzun donem yurt dışı deneyimi bulunmaktadır. Örneğin, 2005 yılında bir ilaç firmasının verdiği üroonkoloji eğitim bursunu kazanmış ve bu olanağı Michigan Üniversitesi Üroloji Departmanı’ında değerlendirerek “laparoskopi” cerrahi tekniğinin üroloji alanındaki uygulamalarını öğrenme olanağı elde etmiştir. Sonrasında Dr. Şanlı, 2008 yılında Avrupa Üroloji Birliği’nin verdiği eğitim bursu ile Heildelberg Üniversitesi, Heilbronn Üroloji Kliniği’nde bu tekniği daha da geliştirme fırsatı bulmuştur.

Son olarak Dr. Şanlı, Eylül 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında University of Texas Southwestern Medical Center’da Misafir Öğretim Üyesi olarak Üroonkoloji alanında çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Şanlı günümüze kadar 100 adet uluslararası yayımlanan çalışmada yer almış ve toplamda 1.808 (Researchgate veri tabanı [11.11.2020]) adet atıf almış ve H indeksi 23’dür. Dr. Şanlı halen akademik hayatına özellikle Üroonkoloji ve ilişkili ameliyatlar (laparoskopik ve robotik üroloji) konusunda yoğun şekilde devam etmektedir.

Dr. Şanlı Avrupa Üroloji Derneği ve Dünya Endoüroloji Derneği üyesi olmasının yanında; Türk Üroloji Derneği ve Türk Endoüroloji Derneği’nde çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda Endoüroloji Bülteni’nın önceki editörü ve Türk Üroloji Dergisi’nin önceki yardımcı editörlerinden birisidir. Üroloji konusunda ilgilendiği alt disiplinler şu  şekilde özetlenebilir: Genel üroloji, Üroonkoloji, mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri, testis kanseri, selim prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi), laparoskopik ve robotik cerrahi girişimler.

Eğitim ve Görevler

* 1980-1985;  İlkokul

* 1985-1992;  Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji

* 1992-1998;  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

*  Haziran1999 – Aralık 2004;  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,  tıpta uzmanlık öğrencisi

*  Aralık 2004 – Haziran 2006; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji uzmanı

*  Haziran 2006 – Haziran 2007; Gölcük Asker Hastanesi, Kocaeli, Üroloji uzmanı

*  Haziran 2007 – Haziran 2011;  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji uzmanı

*  Mayıs 2008 – Fellow of European Board of Urology

*  Haziran 2011 – Ocak 2018; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Doçenti

*  Mayıs 2011 – Ekim 2015; Türk Üroloji Dergisi Yardımcı Editörü (üroonkoloji)

*  Mart 2012  – Mayıs 2015; İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi (ulusal tıp eğitimi akreditasyon süreci), cerrahi bilimler sorumlusu.

*  Haziran 2013 – 2017; Endoüroloji Derneği yönetim Kurulu Üyesi (Dernek saymanı)

*  Haziran 2013 – 2017; Endoüroloji Bülteni Editörü

Ocak 2018 – günümüz; Uroloji Profesörü

Diller

İyi derecede ingilizce

Beceriler

Laparoskopi

Laparoskopik Cerrahi

Parsiyel Nefrektomi

Prostat Biyopsisi

Radikal Nefrektomi

Radikal Orşiektomi

Radikal Prostatektomi

Radikal Sistektomi

Robotik Cerrahi

Testis Tümörüne Yönelik Retroperitoneal Kitle Rezeksiyonu

Transuretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu (TURT)

Üreteroskopik Taş Cerrahisi

Üroonkoloji

Uluslararası Aktiviteler

*  Haziran-Temmuz 2002; Boston Tıp Fakültesi Ürolojik Araştırmalar Laboratuvarı’nda deneysel ve klinik çalışmalara katılım.

*  Haziran Temmuz 2005; Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı’nda Laparoskopi ve üroonkoloji konusunda klinik gözlemci (2004 Astra-Zeneca Üroonkoloji Eğitim Bursu ile)

*  Temmuz-Ekim 2008; SLK Klinikum Heilbronn, Almanya’da laparoskopi için tıpta umanlık sonrası eğitim programına katılım (2008 EAU bursu ile)

*  Eylül 2016-Ocak 2018; Ziyaretci öğretim üyesi, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas

Akademik Atıflar

Academik atıflar:

Akademik atıf toplamı: 1164 (Researchgate 27-2-2018)

H indeks: 19 (kendi kendine yapilan atiflar haric tutulduğunda)

 

Uluslararası kitap bölümleri

1.Kadioglu A, Sanli O. “Epidemiology of Peyronie’s disease. In: Levine LA, editor. Peyronie’s disease. A Guide to clinical management.” Tatowa, New Jersey: Humana Press Inc, p.9-18, 2007

2.Sanli O, Tefik T, Erdem S. “Advances in laparoscopic surgery. In: Malik AM, editor. Laparoscopic ureteroureterostomy”.Rijeka, Croatia: InTech, p.55-75. 2012

3.Sanli O. “How do I become a surgeon scientist”, Practical Tips in Urology In: Rane A, Ponsky L, Turna B, editors. New York, USA: Springer. (In press)

4- Krabbe LM, Woldu S, Sanli O, Margulis V. Metastatic surgery in advanced renal cell carcinoma. In: Urologic Oncology Eds: Axel S. Merseburger, Maximilian Burger, Springer (In press)

5-Clinton TM, Krabbe LM, Woldu S, Sanli O, Margulis V. Cytoreductive nephrectomy and metastasectomy. In press

 

Uluslararası makaleler

1.Kadioglu P, Tefekli A, Erol B, Sanli O, Kendirci M, Ozer E, Korugan U, Kadioglu A. Penile hemodynamics in hypogonadal men with micropenis. Urology 2003; 61: 426-30.

2.Erol B, Tefekli A, Sanli O, Ziylan O, Armagan A, Kendirci M, Eryasar B, Kadioglu A. Does sexual dysfunction correlate with deterioration of somatic sensory system in diabetic women? Int J Impot Res 2003; 15: 198-202.

3.Nane I, Tefekli A, Armagan A, Sanli O, Kadioglu A. Penile vascular abnormalities observed long-term after surgical repair of penile fractures. Int J Urol 2004; 11: 316-20.

4.Kadioglu A, Oktar T, Kandirali E, Kendirci M, Sanli O, Ozsoy C. Incidentally diagnosed Peyronie’s disease in men presenting with erectile dysfuntion. Int J Impot Res 2004; 16, 540-543.

5.Sanli O, Armagan A, Kandirali E, Ozerman B, Ahmedov I, Solakoglu S, Nurten A, Tunc M, Uysal V, Kadioglu A. TGF-beta(1) neutralizing antibodies decrease the fibrotic effects of ischemic priapism. Int J Impot Res 2004; 16, 492-497.

6.Sanli O, Ziylan O, Kandiralı E, Kadioglu A, Ozsoy C. Bilateral single system ureteral ectopia diagnosed incidentally with infertility. J Urol 2004; 172: 1026-1027.

7.Kadioglu P, Yalin AS, Tiryakioglu O, Gazioglu N, Oral G, Sanli O, Onem K, Kadioglu A. Sexual dysfunction in women with hyperprolactinemia. A pilot study report. J Urol 2005; 174: 1921-1925.

8.Tunc M, Sanli O, Kandirali E, Tefekli A, Oktar T, Esen T, Acar O, Uysal V. Should high grade prostatic intraepithelial neoplasia change our approach to infravesical obstruction? Urol Int 2005; 74; 332-336.

9.Erkan E, Muslumanoglu AY, Oktar T, Sanli O, Kadioglu A. Polymorphism of endothelial nitric oxide synthase gene in patients with erectile dysfunction. J Sex Med 2006; 3: 69-75.

10.Tunca F, Sanli O, Demirkol K, Gulluoglu M. Inflammatory pseudotumor of the urachus mimicking invasive carcinoma of the bladder: A case report. Urology 2006; 67 e1-3.  

11.Kadioglu A, Akman T, Sanli O, Gurkan L, Cakan M, Celtik M. Surgical treatment of Peyronie’s disease: A critical analysis. Eur Urol 2006; 50, 235-48.

12.Kadioglu A, Sanli O, Celtik M, Cakan M, Taskapu H, Akman T. Practical management of patients with priapism. EAU-EBU Update Series 2006; 4: 150-160.

13.Sanli O, Acar O, Celtik M, Oktar T, Kilicarslan I, Ozcan F, Tunc M, Esen T. Should prostate cancer status be determined in patients undergoing radical cystoprostatectomy? Urol Int 2006; 77: 307-310.   

14.Erdemir F, Gokce O, Sanli O, Kadioglu A, Parlaktas BS, Uluocak N, Kilicarslan I. A rare complication after circumsicion: keloid of the penis. Int. Urol Nephrol 2006; 38: 609-611.   

15.Sanli O, Esen T. Editorial comment on: Incidental prostatic adenocarcinoma in patients with PSA less than 4 ng/ml undergoing radical prostatectomy for bladder cancer in Iranian men. Int Braz J Urol 2007; 33: 174-175.

16.Kadioglu A, Sanli O, Akman T, Cakan M. Graft materials in Peyronie’s disease Surgery. A comprehensive Review. J Sex Med 2007; 4: 581-595.

17.Erol B, Sanli O, Korkmaz D, Seyhan A, Akman T, Kadioglu A. A cross-sectional study of female sexual function and dysfunction during pregnancy. J Sex Med 2007; 4, 1381-1387.

18.Kadioglu A, Sanli O, Akman T, Cakan M, Erol B, Mamamdov F. Surgical treatment of Peyronie’s disease: a single center experience with 145 patients. Eur Urol2008; 53: 432-439.

19.Sanli O, Kadioglu A, Atar M, Acar O, Nane I, Kadioglu A. Grading of classical testicular microlithiasis has no effect on the prevalence of associated testicular tumors. Urol Int 2008; 80: 310-316.

20.Onem K, Erol B, Sanli O, Kadioglu P, Yalin AS, Canik U, Cuhadaroglu C, Kadioglu A. Is sexual dysfunction in women with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome associated with the severity of the disease? A pilot study. J Sex Med 2008; 5: 2600-2609.

21.Numan F, Cantasdemir M, Ozbayrak M, Sanli O, Kadioglu A, Hasanefendioglu A, Bas A. Posttraumatic nonischemic priapism treated with autologous blood cloth embolisation. J Sex Med 2008; 5: 173-179.

22.Kadioglu A, Sanli O. Editorial comment on: insight into urogynecologic features of women with interstitial cystitis/painful bladder syndrome. Eur Urol 2008; 54: 1152.

23.Engin G, Celtik M, Sanli O, Aytac O, Muradov Z, Kadioglu A. Comparison of transrectal ultrasonography and transrectal ultrasonography-guided seminal vesicle aspiration in the diagnosis of the ejaculatory duct obstruction. Fertil Steril 2009; 92: 964-970.

24.Zorba OU, Sanli O, Tezer M, Erdemir F, Shavakhabov S, Kadioglu A. Effect of infertility duration on postvaricocelectomy sperm counts and pregnancy rates. Urology 2009; 73: 767-771. 

25.Akbulut MF, Sanli O, Kadioglu A. Editorial comment on: Are infertile men less healty than fertile men? Results of a prospective case control survey. Eur Urol 2009; 56: 1032.

26.Gokce O, Sanli O, Salmaslioglu A, Tunaci A, Ozsoy C, Ozcan F. Tissue Resonance Interaction Method (TRIMprob) has the potential to be used alongside the recognized tests in the screening protocols for prostate cancer. Int J Urol 2009; 16: 580-583.

27.Sanli O, Kucukgergin C, Gokpinar M, Tefik T, Nane I, Seckin S. Despite the lack of association between different genotypes and the presence of prostate cancer, endothelial nitric oxide Synthase a/b (eNOS4a/b) polymorphism may be associated with advanced clinical stage and bone metastasis. Urol Oncol 2011; 29: 183-188.

28.Teber D, Sofikerim M, Ates M, Gozen AS, Guven O, Sanli O, Rassweiler J. Is type 2 diabetes mellitus a predicitve factor for incontinence after laparoscopic radical prostatectomy. J Urol 2010; 183: 1087-1091.

29.Teber D, Guven S, Yaycioglu O, Ugurlu O, Sanli O, Gozen AS, Rassweiler J. Single-knot running suture anasthomosis (one-knot pyeloplasty) for laparoscopic dismembered pyeloplasty: training model on a porcine bladder and clinical results. Int Urol Nephrol 2009; 42: 609-614.

30.Kadioglu P, Yetkin DO, Sanli O, Yalin AS, Onem K, Kadioglu A. Obesity might not be a risk factor for female sexual dysfunction. BJU Int 2010; 106: 1357-1361.

31.Kadioglu A, Sanli O, Simsek A. Editorial comment on; Corporal snake maneuver: corporoglandular shunt modification for ischemic priapism. Eur Urol 2010; 57: 733.

32.Akman T, Sanli O, Uluocak N, Akbulut F, Nane I, Demir S, Kadioglu A. The most commonly altered type of Peyronie’s disease deformity under oral colchicine treatment is lateral curvature that mostly shifts to the dorsal side. Andrologia 2011; 43: 28-33.

33.Sanli O, Zorba UO, Erdem S, Tezer M, Kılıcarslan I, Esen T, Tunc M. Microscopic venous invasion is associated with disease free and cancer free survival in patients with renal cell carcinoma. Minerva Urol Nefrol 2010; 62: 347-353.

34.Sanli O, Tefik T, Ortac M, Karadeniz M, Oktar T, Nane I, Tunc M. Laparoscopic nephrectomy in patients undergoing henodialysis treatment: No problem. JSLS 2010; 14: 534-540.

35.Kadioglu A, Kucukdurmaz F, Sanli O. Current status of the surgical treatment of Peyronie’s disease. Nat Rev Uro 2011; 8; 95-106.

36.Aslan G, Baltaci S, Cal C, Turkeri L, Gunlusoy B, Adsan O, Sanli O, Tansug Z, Horasanli K, Uygun C, Ozen H. Bowel preperation and peri-operative management for radical cystectomy in Turkey. Turkish Urooncology Association multicenter survey. Urol J 2011; 8: 113-119.  

37.Kucukgergin C, Sanli O, Tefik T, Aydın M, Ozcan F, Seckin S. Increased risk of advanced prostate cancer associated with MnSOD Ala-9-Val gene polymorphism. Mol Biol Rep 2012; 39: 193-198.

38.Oktar T, Sanli O, Atar A, Ozcan F, Ander H, Ziylan O. Iatrogenic bladder rupture in a child following voiding cystouretrography and its laparoscopic management. Eur J Pediatr Surg 2011; 21: 275-277.

39.Kadioglu A, Sanli O, Akman T, Canguven O, Aydın M, Akbulut F, Kucukdurmaz F. Factors affecting the degree of penile deformity in Peyronie’s disease: an analysis of 1001 cases. J Androl 2011; 32: 502-508.

40.Sanli O, Tefik T, Mamadov A, Guzelburc V, Oktar T, Erdem S, Kucukdurmaz F. Preoperative and intraoperative observations may differ during laparoscopic nephron sparing surgey. J Endourol 2011; 25: 1315-1321.

41.Kucukgergin C, Gokpinar M, Sanli O, Tefik T, Oktar T, Seckin S. Association between genetic variants in glutathione peroxidase 1 (GPx1) gene. GPx activity and the risk of prostate cancer. Minerva Urol Nephrol 2011; 63: 183-190.  

42.Kucukgergin C, Sanli O, Amasyalı AS, Tefik T, Seckin S. Genetic variants of MnSOD and GPX1 and susceptibility to bladder cancer in a Turkish population. Med Oncol 2012; 29: 1928-34

43.Tezer M, Ozluk Y, Sanli O, Tefik T, Oktar T, Seçkin S. Nitric oxide may mediate nipple erection. J Androl 2012; 33; 805-10.

44.Tigli H, Seven D, Tunc M, Sanli O, Basaran S, Ulutin T, Buyru F. LKB1 mutations and their correlation with LKB and RHEB expression in bladder cancer. Mol Carsinog 2013; 52: 660-665.

45.Tefik T, Sanli O, Oktar T, Yucel OB, Ozluk Y, Kilicaslan I. Oxidized regenerated cellulose granuloma mimicking recurrent mass lesion after laparoscopic nephron sparing surgery. Int J Surg Case Rep 2012; 3: 227-30

46.Kucukgergin C, Isman FK, Cakmakoglu B, Sanli O, Seckin S. Association of polymorphisms in MCP-1, CCR2, and CCR5 genes with the risk and clinicopathological characteristics of prostate cancer. DNA Cell Biol 2012; 3:1418-24.

47.Ekenel M, Keskin S, Sanli O, Bavbek S, Tunç M, Ander H, Ozcan F, Kiliçaslan I, Başaran M. What is the role of enlarged lymph node resection alone in patients with nonseminomatous germ cell tumor who had stage II or III disease? Clin Genitourin Cancer 2012; 10:185-9.

48.Oktar T, Acar O, Sancaktutar A, Sanli O, Tefik T, Ziylan O. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children with posterior urethral valves. Int Urol Nephrol. 2012; 44: 1305-9

49.Kucukgergin C, Isman FK, Dasdemir S, Cakmakoglu B, Sanli O, Gokkusu C, Seckin S. The role of chemokine and chemokine receptor gene variants on the susceptibility and clinicopathological characteristics of bladder cancer. Gene 2012 10;511(1):7-11.

50.Işman FK, Kucukgergin C, Daşdemir S, Cakmakoglu B, Sanli O, Seckin S. Association between SDF1-3’A or CXCR4 gene polymorphisms with predisposition to and clinicopathological characteristics of prostate cancer with or without metastases. Mol Biol Rep 2012; 39:11073-9.

51.Amasyali AS, Kucukgergin C, Erdem S, Sanli O, Seckin S, Nane I. Nitric oxide synthase (eNOS4a/b) gene polymorphism is associated with tumor recurrence and progression in superficial bladder cancer cases. J Urol 2012; 188: 2398-403.

52.Erdem S, Tefik T, Mammadov A, Ural F, Oktar T, Issever H, Nane I, Sanli O. The Use of Self-Retaining Barbed Suture for Inner Layer Renorrhaphy Significantly Reduces Warm Ischemia Time in Laparoscopic Partial Nephrectomy: Outcomes of a Matched Pair Analysis. J Endourol 2013; 27: 452-458.

53.Oktar T, Kucukdurmaz F, Erdem S, Kilicaslan I, Ceylan C, Sanli O, Unverdi CM, Ziylan O. Tunica Albuginea Decompression Fails to Alter the Injury of Prolonged Arterial Occlusion in Testicular Torsion. J Urol 2013; 190: 239-243.

54.Sanli O, Erdem S, Tefik T, Aytac O, Yucel OB, Oktar T, Ozcan F. Laparoscopic excision of local recurrence of renal cell carcinoma. JSLS 2012; 16: 597-605.

55.Erdem M, Erdem S, Sanli O, Sak H, Kılıcaslan I, Sahin F, Telci D. Up-regulation of TGM2 with ITGB1 and SDC4 is important in the development and metastasis of renal cell carcinoma. Urol Oncol 2014; 32: 25 e13-20

56.Tefik T, Kucukgergin C, Sanli O, Oktar T, Seckin S, Ozsoy C. Manganese superoxide dismutase Ile58Thr, catalase C-262T and myeloperoxidase G-463A gene polymorphisms in patients with prostate cancer: relation to advanced and metastatic disease. BJU Int. 2013; 112: E406-14

57-Sanli O, Erdem S, Tefik T. How to write a discussion session? Turk J Urol; 39: 20-24.

58.Sanli O, Tefik T, Erdem S, Oktar T, Tunc M, Ozcan F. Use of a combined retroperitoneoscopic and transperitoneal laparoscopic technique for the management of renal cell carcinoma with level I tumor thrombi. J Minim Access Surg. 2013; 9(4):168-72.

59.Oktar T, Sanli O, Acar O, Tefik T, Karakus S, Ziylan O. Retroperitoneoscopic ablative renal surgery in children: The feasibility of using three trocars. Urol J 2014; 10, 1040-1045

60-Sanli O, Boyuk A. Re: The feasibility of radical cystectomy in elderly patients. Turk J Urol 2014; 40: 15-16.

61.Duru DG, Duru AD, Barkana DE, Sanli O, Ozkan M. Assessment of surgeon’s stress level and alertness using EEG during laparoscopic simple nephrectomy. In proceeding of Neural Engineering (NER), 2013. DOI:10.1109/NER.2013.6695969 (conference paper)

62.Erdem S, Amasyalı AS, Aytac O, Onem K, Issever H, Sanli O. Increased preoperative levels of plasma fibrinogen and d dimer in patients with renal cell carcinoma is associated with poor survival and adverse tumor characteristics. Urol Oncol Jul 11. pii: S1078-1439(14)00099-4. doi: 10.1016/j.urolonc.2014.03.013. [Epub ahead of print]

63.Bilgin Dogru E, Dizdar Y, Aksit E, Ural F, Sanli O, Yasasever V. EMPRIN and ADAM12 in prostate cancer: preliminary results of a prospective study. Tumour Biol 2014; 35: 11647-53.

64.Yalniz Z, Tigli H, Tıglı H, Sanli O, Dalay N, Buyru N. Novel mutations and role of LKB1 gene as tumor suppressor in renal cell carcinoma. Tumor Biol 2014; 35: 12361-12368.

65-Sanli O, Tefik T, Erdem S, Ortac M, Salabas E, Karakus S, Yucel B, Boguk A, Oktar T, Ozcan F, Aras N, Tunc M, Nane I. Prospective Evaluation of Complications in Laparoscopic Urology at a Mid-Volume Institution Using Standardized Criteria: Experience of 1023 Cases Including Learning Curve in 9 Years. J Minim Access Surg 2016; 12: 33-40.

66-Erdem S, Yegen G, Telci D,Yildiz I, Tefik T, Issever H, Kilicaslan I, Sanli O. The increased transglutaminase 2 expression levels during initial tumorigenesis predicts increased risk of metastasis and decreased disease-free and cancer-specific survivals in renal cell carcinoma. World J Urol 2015; 33: 1553-1560.

67-Isın M, Uysaler E, Ozgur E, Koseoglu H, Sanli O, Yucel OB, Gezer U, Dalay N. Exosomal IncRNA-p21 levels may help to distinguish prostate cancer from benign disease. Front Genet 2015 May 6;6:168. doi: 10.3389/fgene.2015.00168.

68-Erdem S, Boyuk A, Tefik T, Yucel B, Naghiyev R, Ozsoy M, Verep S, Sanli O. Warm ischemia related postoperative renal dysfunction in elective laparoscopic partial nephrectomy recovers during long-term follow-up. J Endourol 2015; 29: 1083-1090.

69-Tefik T, Ciftci HS, Kocak T, Sanli O, Ander H, Ziylan O, Oktar T, Verep S, Caliskan Y, Turkmen A, Oguz FS, Nane I. Effect of nephrectomy technique on recipient lymphatic drainage. Transplant Proc 2015; 47: 1282-1286.

70-Ozluk Y, Taheri D, Matoso A, Sanli O, Berker NK, Yakirevich H, Balasubramanian S, Ross JS, Ali SM, Netto GJ. Hum Pathol 2015; 12: 1951-1955.

71-Bulakci M, Tefik T, Kartal MG, Celenk E, Erol OB, Sanli O, Salmaslioglu A. Imaging appearances of paratesticular pseudotumor. Pol J Radiol 2016; 81:10-14.

72-Acar O, Sanli O. Surgical management of local recurrences in renal cell carcinoma. Surg Res Pract 2016; 2016:2394942. doi: 10.1155/2016/2394942.

73-Bulakçı M, Tefik T, Akbulut F, Örmeci MT, Beşe C, Sanli O, Oktar T, Salmaslıoğlu A. The use of non-contrast computed tomography and color Doppler ultrasound in the characterization of urinary stones – preliminary results. Turk J Urol. 2015 Dec;41(4):165-70. doi: 10.5152/tud.2015.91297.

74-Karadeniz MS, Bayazit E, Aksoy O, Salviz EA, Tefik T, Sanli O, Sungur MO, Tugrul KM. Bipolar versus monopolar resection of benign prostate hyperplasia: a comparison of plasma electrolytes, hemoglobin and TUR syndrome. Springerplus. 2016 7;5(1):1739.

75-Bayrak A, Palanduz S, Coskunpinar E, Sanli O, Armagan A, Karakus S, Topaktas R, Cefle K, Öztürk S, Ucur A. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18: 201-205

76-Sanli O, Dobruch J, Knowles M, Burger A, Alemozaffar M, Nielsen M, Lotan Y. Bladder Cancer. Nat Rev Dis Primers 2017 Apr 13;3:17022. doi: 10.1038/nrdp.2017.22. Review.

77-Woldu S, Sanli O, Lotan Y. Tackling non-muscle invasive bladder cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2017, 2017 May;17(5):467-480. doi: 10.1080/14737140.2017.1313119. Epub 2017 Apr 11. Review.

78- Woldu SL, Hutchinson RC, Krabbe LM, Sanli O, Margulis V. The Rho GTPase signaling pathway in urothelial cancinima. Nature Rev Urol 2017 Nov 14. doi: 10.1038/nrurol.2017.184. [Epub ahead of print] Review.

79-Savran-Karadeniz M, Kisa I, Salviz EA, Ozkan-Seyhan T, Tefik T, Sanli O, Tugrul KM. Can surgical approach affect postoperative analgesic requirements following laparoscopic nephrectomy: Transperitoneal versus retroperitoneal? A prospective study. Arch Esp Urol 2017 Jul;70(6):603-611.

80-Naghiyev R, Imamverdiyev S, Efendiyev E, Sanli O. Laparoscopic transperitoneal and retroperitoneal simple nephrectomy: The impact of etiological factors of the results of surgical treatment. Turk J Urol. 2017 Sep;43(3):319-324. doi: 10.5152/tud.2017.21855. Epub 2017 Aug 1

81-Sanli Y, Kuyumcu S, Sanli O, Buyukkaya F, Iribas A, Alcin G, Darendeliler E, Ozluk Y, Yildiz SO, Turkmen Y. Relationships between serum PSA levels, Gleason scores and results of 68Ga-PSMAPET/CT in patients with recurrent prostate cancer. Ann Nucl Med 2017 Nov;31(9):709-717. doi: 10.1007/s12149-017-1207-y. Epub 2017 Sep 12.

82-Sanli O, Lotan Y. Alternative therapies in patients with non-muscle invasive bladder cancer. Turk J Urol 2017 43(4), 414-424.

83-Sanli O, Lotan Y. Current approaches for identifying high-risk non-muscle invasive bladder cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2018 (In press)

84-Boyuk A, Sanli O, Erdem S, Tefik T, Ozcan F, Ozluk Y, Kilicarslan I, Tunc M. The association between variant urothelial histologies, pathological stage and disease specific survival in patients with bladder cancer. Turk J Urol 2018: 44: 24-30.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kıtabında basılan bildiriler:

 

1-M. Tunc, A. Tefekli, T. Esen, T. Alp, O. Sanli. “Comparison of the techniques used in the reconstruction of posterior urethral strictures in children.” 15th Congress of the European Association of Urology, Brussels, Belgium, April 12-15 2000.

2-M. Tunc, A. Tefekli, T. Esen, T. Alp, E. Kandirali, O. Sanli. “The role of protocolised urethral dilatations following internal urethrotomy as treatment for recurrent urethral strictures. A prospective randomised study.” 15th Congress of the European Association of Urology, Brussels, Belgium, April 12-15 2000.

3-A. Kadıoğlu, A. Tefekli, O. Sanli, E. Kandıralı, M. Tunc, S. Tellaloglu. “Lessons learned from 307 men with Peyronie’s disease.” AUA 96. Meeting, Anaheim, California, June 2-7 2001.

4-M. Tunc, A. Tefekli, O. Sanli, D. Atılgan, T. Esen, A. Kadıoğlu. “Risk factors for incontinence and erectile dysfunction following delayed perineal repair of post-traumatric posterior urethral distraction injuries.” AUA 96. Meeting, Anaheim, California, June 2-7 2001.

5-O. Sanli, A. Tefekli, A. Armagan, B. Erol, M. Celtik, A. Kadioglu. “Correlation of combined injection and stimulation (CIS) test with sildenafil citrate.” European School of Urology, Balkan Meeting, Belgrade, Yugoslavia, October 19-20, 2001.

6-O. Sanli, T. Esen, A. Armagan, N. Uluocak, F. Erdemir, B. Erol, I. Kilicarslan. “Factors influencing the invasion of pelvicalyceal system in renal cell carcinoma.” European School of Urology, Balkan Meeting, Belgrade, Yugoslavia, October 19-20, 2001.

7-B. Erol, T. Kocak, A. Tefekli, H. Oflas, O. Sanli, A. Kadıoğlu. “Sexual behavior and dysfunction in pregnancy.” ESSIR’01, Roma, 30 Sep-3 Oct 2001.

8-B. Eryasar, B. Erol, O. Sanli, I. Ozbey, A. Kadioglu, N. Dinccag. “Nipple of female genital somatoafferent system is the most affected site by diabetes mellitus.” FSFF, Boston, Massachussets, 25-28 October, 2001.

9-D. Korkmaz, B. Erol, I. Ozbey, R. Has, O. Sanli, S. Tellaloglu, A. Kadioglu. “The role of androgen hormones on sexual function in pregnancy.” FSFF, Boston, Massachussets, 25-28 October, 2001.

10-A. Tefekli, T. Oktar, M. Kendirci, O. Sanli, N. Gürbüz, A. Kadioglu. “Unrecognised Peyronie’s Disease in men presenting with erectile dysfunction.” 2nd Mediterranean Congress of Sexual Dysfunction, Amman, Jordan, June 26-28 2002.

11-T. Oktar, A. Tefekli, O. Sanli, M. Kendirci, N. Gürbüz, A. Kadioglu. “Reconstructive surgery and penile prosthesis in Peyronie’s Disease.” 2nd Mediterranean Congress of Sexual Dysfunction, Amman, Jordan, June 26-28 2002.

12-T. Oktar, A. Tefekli, O. Sanli, M. Kendirci, N. Gurbuz, A. Kadioglu. “Surgical treatment alternatives and patient satisfaction in Peyronie’s disease.” 10th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research, Montreal, Canada, September 22-26, 2002.

13-T. Oktar, M. Kendirci, O. Sanli, A. Kadioglu. “The impact of risk factors on the severity of penile deformity in 484 Peyronie patients.” AUA 98. Meeting, Chicago, Illinois,  April 26 – May 1, 2003.

14-M. Kendirci, B. Erol, O. Sanli, M. Celtik, O. Gokce, M. Tunc, A. Kadioglu. “The pathology causing distal ejaculatory duct obstruction predicts the successful outcome of TUR-ED.” AUA 98. Meeting, Chicago, Illinois,  April 26 – May 1, 2003.

15-K. N. Tutucu, O. Sanli, L. U. Yıldırım, G. Akatan, A. Turkmen, A. Kadioglu, I. Nane, M. S. Sever. “Fertility indexes of males with functioning renal grafts.” World Congress of Nephrology, Berlin, June 8-12, 2003.

16-O. Sanli, A. Kadioglu, M. Kendirci, K. Onem, T. Oktar, M. Tezer. “Characteristics of Peyronie’s patients presenting with only erectile dysfunction.” ESSIR’03, Istanbul, 16 – 19 November 2003.

17-O. Sanli, M. Atar, A. Kadioglu, M. S. Sever, A. Turkmen, N. Tutucu. “Erectile function of patients with renal replacement therapy.” ESSIR’03, Istanbul, 16 – 19 November 2003.

18-M. Tunc, O. Sanli, M. Mirzazad, T. Oktar, C. Ozsoy. “PSA is not a predictive factor for estimating the natural outcome of high grade prostatic intraepithelial neoplasia.” XIXth Congress of the European Association of Urology, Vienna, 24-27 March 2004.

19-O. Gokce, O. Sanli, M. Celtik, T. Oktar, E. Kandirali, A. Kadioglu. “Outcome of hormone substitution in hypogonadotropic hypogonadism.” AUA’04 Annual Meeting, San Francisco, May 8-13 2004.

20-K. Onem, T. Akman, M. Tezer, O. Sanli, A. Kadioglu. “A new treatment for female sexual arousal and orgasmic disorders – transcutaneus nerve stimulation (TENS): preliminary report.” International Society for the Study of Women’s Sexual Health 2004 Annual Meeting, Atlanta, Georgia, October 28-31 2004.

21-K. Onem, T. Akman, M. Atar, O. Sanli, C. Ozsoy, A. Kadioglu. “The effect of pubovaginal sling on female sexual function.”  International Society for the Study of Women’s Sexual Health 2004 Annual Meeting, Atlanta, Georgia, October 28-31 2004.

22-K. Onem, T. Akman, M. Atar, O. Sanli, C. Ozsoy, A. Kadioglu. “Determination of vaginal Ph in female sexual dysfunction.” International Society for the Study of Women’s Sexual Health 2004 Annual Meeting, Atlanta, Georgia, October 28-31 2004.

23-O. Sanli, T. Akman, O. Acar, M. Tezer, M. Celtik, A. Kadioglu. “Single institution experience on 663 patients with Peyronie’s disease.” 7th Congress of the Society for Sexual Medicine, London, UK, 5-8 December 2004.

24-O. Sanli, T. Akman, K. Onem, O. Acar, O. Gokce, A. Kadioglu. “Clinical characteristics of pure notching group in Peyronie’s disease.” 7th Congress of the Society for Sexual Medicine, London, UK, 5-8 December 2004.

25-T. Akman, O. Sanli, K. Onem, O. Acar, E. Korgali, A. Kadioglu. “Severe penile deformity is rare in patients with Peyronie’s disease.” AUA’05 Annual Meeting, San Antonio, May 21-26 2005.

26-M. Tezer, U. Zorba, O. Sanli, I. Kilicarslan, M. Tunc, F. Ozcan, T. Esen. “Is it worth mentioning subtypes of papillary renal cell carcinoma? A preliminary report.” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

27-M. Tezer, U. Zorba, O. Sanli, I. Kilicarslan, M. Tunc, F. Ozcan, T. Esen. “Relevance of microvascular invasion as a prognostic parameter in renal cell carcinoma.” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

28-M. Tunc, O. Acar, O. Sanli, O. Gokce, A. Kadioglu, A. Tefekli. “Efficacy and safety of direct visual post-internal urethrotomy dilation protocol for short, recurrent bulbomembraneous urethral strictures: preliminary results.” .” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

29-M. Tezer, U. Zorba, O. Sanli, I. Kilicarslan, M. Tunc, F. Ozcan, T. Esen.  “Renal sinus fat invasion in renal cell carcinoma is associated with aggressive tumour characteristics and significant risk of cancer specific death.” ” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

30-H. Tıglı, O. Sanli, M. Tezer, T. Tefik, F. Ozcan, N. Dalay. “Single nucleotide polymorphism in the estrogen receptor (ER) gene constitutes a risk factor for prostate cancer.” .” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

31-F. Akbulut, O. Sanli, K. Onem, M. Atar, T. Mut, T. Esen, F. Ozcan, M. Tunc, C. Ozsoy. “Obesity is not a significant factor for aggressive tumour characteristics for patients with localized disease.” EAU 1st Eastern Mediterranean meeting, Antalya, Turkey, 19-20 October 2007.

32-H. Taskapu, O. Sanli, T. Akman, A. Kadioglu. “Sexual medicine in symbolic motives of Anatolian kilims.” 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lisbon, Portugal, November 25-28, 2007.

33-O. Sanli, M. C. Kiremit, I. Yılmaz. “Is there any differences between diclofenac sodium and tamsulosin-deflazacort-diclofenac sodium combination for the medical management of lower ureteral stones.” 1st world Congress on Controvesies in Urology (CURy), Barcelona, Spain, January 31- February 3, 2008.

34-O. Sanli, T. Tefik, K. Onem, M. Tunc, F. Ozcan, I. Nane, C. Ozsoy. “Non-absorbable polymer ligating clips is a safe tool to control renal vein during laparoscopic nephrectomy.”  1st world Congress on Controvesies in Urology (CURy), Barcelona, Spain, January 31- February 3, 2008.

35-M. Tunc, O. Sanli, O. Acar, M. Atar, C. Ozsoy, T. Esen, N. Aras. “Anastomotic urethroplasty and dorsal onlay graft urethroplasty for urethral strictures: Impact of previous urethral manipulation on the final outcome.” AUA Annual Meeting, Orlando, Florida, 17-22 May 2008.

36-C. Kucukgergin, O. Sanli, T. Tefik, I. Nane, S. Seckin, E. Ozkok, M. Aydin, M.  Gokpinar. “The role of glutathione peroxidase 1codon 198 (GPX1Pro198Leu) polymorphism in patients with prostate cancer.” AUA Annual Meeting, Orlando, Florida, 17-22 May 2008.

37-C. Kucukgergin, O. Sanli, A. S. Amasyali, I.  Nane, S. Seckin. “Effects of endothelial nitric oxide synthase intron 4 (ENOS4A/B) polymorphism on baldder cancer.” Third International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, 5-8 May 2009.

38-O. Sanli, T. Tefik, O. Aytac, E. Salabas, M. Karadeniz, C. Ozsoy. “Laparoscopic repair of retrocaval ureter.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

39-O. Ziylan, O. Sanli, A. Atar, T. Tefik, M. Karadeniz, H. Ander. “Splenogonadal fusion: An unusual cause of an ascending testis and laparoscopic solution.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

40-O. Sanli, T. Tefik, T. Mut, S. Karakus, M. Ortac, M. Tunc. “The only significant parameter associated with decreased complication rates in laparoscopic nephrectomy: surgeon’s experience.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

41-O. Sanli, T. Mut, T. Tefik, M. Ortac, F. Ozcan, I. Nane. “Hemostasis by using the argon beam coagulation (ABC) without clamping renal artery is sufficient in solitary peripheral T1A renal tumors treated with laparoscopic nephron sparing surgery.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

42-O. Sanli, T. Tefik, A. Atar, T. Mut, M. Tunc, C. Ozsoy. “Laparoscopic renal surgery (LRS) in patients under hemodialysis treatment: No problem.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

43-O. Sanli, T. Tefik, M. Ortac, S. Karakus, F. Kucukdurmaz, T. Esen. “Prospective comparison of laparoscopic radical nephrectomy (LRN) versus open radical nephrectomy (ORN).” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

44-T. Tefik, O. Sanli, T. Mut, A. Atar, E. Aliyev, I. Nane. “Retroperitoneal approach is advantageous to retroperitoneal approach in terms of operative time, blood loss and length of hospital stay for laparoscopic nephrectomy.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

45-O. Sanli, T. Tefik, M. Ortac, S. Karakus, F. Ozcan, H. Issever. “High open conversion rate in laparoscopic renal ablative surgery is limited with 20 cases.” 27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

46-O. Sanli, T. Tefik, E. Salabas, E. Aliyev, O. Aytac, T. Esen. “Laparoscopic radical cystectomy (LRC): Short tem operational and oncological outcomes.”  27th World Congress of Endouroology & SWL, Munich, Germany, October 6-10 2009.

47-C. Kucukgergin, A.S. Amasyalı , O Sanli, S. Erdem, F. Ozcan, Seckin S. NO synthase (ENOSA/B) gene polymorphism is associated with tumor recurrence and progression in superficial bladder cancer. AUA Annual Meeting, San Francisco, USA, 29 May- 3 June 2010. 

48-C. Kucukgergin, A.S. Amasyalı, O. Sanli, T. Tefik, S. Seckin, İ. Nane. Oxidative stress may be associated with high clinical stage in prostate cancer. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.  

49-M. F. Akbulut, T. Akman T, F. Kucukdurmaz, M. Ortac, O Aytac, A.S. Amasyalı, O. Sanli, A. Kadioglu. Modified Nesbit procedure for treating ventral penile curvature: Outcomes of two different dissection techniquesof neurovascular bundle. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.   

50-M. Erdem, S. Erdem, O. Sanli, F. Şahin, I. Kılıçarslan, D. Telci. Tissue transglutaminase 2 may be a novel molecular marker in renal cell carcinoma.  EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.  

51-T. Oktar, O. Sanli, M. Ortac, Salabaş E, Ander H, Ziylan O. Retroperitoneoscopic ablative renal surgery in children.  EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.  

52-T. Tefik, O. Sanli, S. Karakus, M. Ortac, A. S. Amasyalı, F. Ozcan, I. Nane, C. Ozsoy. Laparoscopic versus open radical nephrectomy: Intermediate term oncological outcomes. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.

53-A.S. Amasyalı, O. Sanli, K. Onem, S. Erdem, F. Akbulut, Ozcan F. Increased levels of D-Dımer and serum fibrinogen in patients with renal cell carcinoma may be associated with adverse tumor characteristics. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM), İstanbul, Turkey, 1-2 October 2010.

54-Erdem S, Tefik T, Ural AF, Mammadov A, Oktar TM, Nane İ, Sanli O. Warm ischemia time longer than 30 minutes in laparoscopic partial nephrectomy significantly reduces postoperative glomerular filtration rates that may not be reflected to early and mid-term follow-ups. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

55-Erdem S, Tefik T, Ural AF, Mammadov A,Oktar TM, Koçak T, Sanli O. The effect of ‘off-camping technique’ on early postoperative renal reserve in laparoscopic partial nephrectomy: the outcomes of a matched-pair analysis. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

56-Erdem S, Tefik T, Mammadov A, Oktar TM, Karakus S,Akıncı HM, Sanli O. Does PADUA scoring system really have predictive value on perioperative parameters of laparoscopic partial nephrectomy?: A single center experience. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

57-Ozcan F, Tefik T, Aytac O, Erdem S,Yucel OM, Tunc HM, Sanli O. Laparoscopic resection of local recurrence after radical nephrectomy. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

58-Tefik T, Sanli O, Oktar TM, Aliyev E, Erdem S, Ander AH, Özcan F. A simple technique of repairing pleural injury during laparoscopic renal surgery. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

59-Tefik T, Erdem S, Yucel OM, Ural AF, Mammadov A, Ortac M, Tunc HM, Sanli O. The comparison of oncological outcomes of laparoscopic partial and radical nephrectomies for renal tumors sized between 4-7 cm: A single center experience. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

60-Erdem S,Tefik T, Mammadov A, Ural  AF, Khodr M, Oktar TM, Aras N, Sanli O. Does obesity effect the perioperative parameters in laparoscopic partial nephrectomy?. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

61-Tefik T, Erdem S, Mammadov A, Ural AF, Oktar TM,Tunc HM, Sanli O. A single center experience on laparoscopic partial nephrectomy: Early and intermediate term oncological outcomes. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

62-Tefik T, Khodr M, Karakus S, Salabas E, Ortac M, Tunc HM, Nane İ, Sanli O. Barbed suture versus standard monofilament suture for urethrovesical anastomosis during laparoscopic radical prostatectomy. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

63-Sanli O, Erdem S, Mammadov A, Tefik T, Ural AF, Oktar TM,Ozsoy CN. Self-retaining barbed suture for renorrhaphy reduces warm ischemia time significantly during laparoscopic partial nephrectomy: Outcomes of a match-pair analysis. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

64-Nane İ, Koçak T, Erdem S, Sanli O, Oktar TM, Tefik T, Ziylan HO. The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occurred after renal transplantation. 30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

65-Nane İ, Ander AH, Erdem S, Kocak T, Sanli O, Tefik T, Oktar TM. The endoscopic treatment of a distal ureteral polyp.30th World Congress Of Endourology & SWL (Poster, 2012)

66-Tefik T, Khodr M, Karakus S, Sanli O, Erdem S, Oktar TM, Tunc HM. Endoscopic urethral dilation is the preferred treatment modality in urethral strictures compared to blind urethral dilation. 107th AUA Annual Meeting- Turkish Association of Urology Joint Meeting (Poster, 2012)

67-Erdem S,Tefik T, Böyük A,Mammadov A, Disci R,Tunç HM, Aras N, Sanli O. The comparative analysis of intermediate term renal functions between hilar clamped and off­clamped laparoscopic partial nephrectomies. 5. Urooncology Winter Congress (Poster, 2013)

68-Erdem S,Tefik T, Böyük A, Ural AF, Dısci R,Tunc HM, Sanli O. Does the clinical T stage of renal tumor greater than T 1a affect the nephron sparing advantage of laparoscopic partial nephrectomy? The results of intermediate term follow-up. 5. Urooncology Winter Congress (Poster, 2013)

69-Sanli O, Tefik T, Oktar TM, Ortac M, Erdem S, Salabas E, Khodr M, Karakus S, Sadıqlı A, Ural AF, Yucel OM, Ozcan F, Nane İ, Tunc HM. Complications inlaparoscopic urology: 8 years’ experience with 793 cases. 31st World Congress of Endourology and SWL (Poster, 2013).

70-Ural AF, Böyük A, Gasimov K, Tefik T, Sanli O, Nane İ. Modified Clavien complications in a mid-volume urology clinic performed in a year. EAU 10th South Eastern European Meeting (Poster,2014)

71- Seçkin GS, Kucukgergin C, Tefik T, Sanli O. The role of myeloperoxidase G·463A gene polymorphism on the susceptibility and clinicopathological characteristics of bladder cancer. 22nd lnternatıonal Congress of Clınıcal Chemıstry and Laboratory Medicıne (Poster, 2014)

72-Kucukgergin C, Tefik T, Sanli O, Seçkin GS. Manganese superoxide dismutase Ile-58Thr gene polymorphism in bladder cancer patients. 22nd lnternational Congress of Clinıcal Chemistry and Laboratory Medicine (Poster, 2014)

73-Tefik T, Yücel OM, Gasimov K, Koçak T, Ander AH, Sanli O, Nane I. Laparoscopic donor nephrectomy with multiple renal arteries. 25th World Congress on Videourology (Poster, 2014)

74-Tefik T, Pazır Y, Demircan V, Koçak T, Tunç HM, Sanli O, Nane İ. Match-pair analysis of laparoscopic vs open postchemotherapy retroperitoneal rest mass resection. EAU 11th South Eastern European Meeting (Poster, 2015)

75-Tefik T, Demircan NV, Koçak T, Yücel ÖB, Oktar TM, Sanli O, Ander HA, Nane İ. (2015). The use of flexible-URS in ureteral stricture disease secondary to intrinsic and extrinsic pathologies. 26th World Congress on Videourology (Poster, 2015).

76-Tefik T, Kocak T., Demircan NV, Oktar TM, Sanli O, Ander HA, Nane İ. Laparoscopic ureteroureterostomy following iatrogenic ureteral thermal injury during minimally invasive total abdominohysterectomy and bilateral salpingo oophorectomy. 26th World Congress on Videourology (Poster, 2015).

77-Tefik T, Şentürk CH, Koçak T, Sanli O, Ander AH, Ziylan HO, Oktar TM, Verep S, Çalışkan YK, Türkmen A, Oguz F, Nane İ. The effect of donor nephrectomy technique on recipient lymphatic drainage. 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation, 47(5), 1282-1286., Doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.079 (Poster, 2015)

78-Tefik T, Türe M, Demircan V, Yitgin Y, Erdem S,Oktar TM, Sanli O, Koçak T, Nane İ. The assesment of success rates of retrograd intrarenal surgery in nephrolithiazis patients: The predictive value of the Resorlu, Seoul and Ito nomograms. 3rd Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS) (Poster, 2015)

79-Tefik T, Kiremit MC, Erkurt B, Sanli O, Oktar TM, Güzelburç V, Türe M, Albayrak S, Nane I. Nomograms in retrograde intrarenal surgery for urinary stone disease: Seeking the outstanding score. 5th Challenges in Endourology & Functional Urology (Poster, 2015)

80-Tefik T, Buttice S, Marson F, Sanli O, Oktar T, Villa L, Traxer O. Comparison of insertion forces during ureteral access sheath placement in an experimental model with different commercially available access sheaths. 31. Annual Congress of European Association of Urology (EAU) (Poster, 2016)

81- Tefik T, Ture M, Demircan V,Yitgin Y, Erdem S, Oktar T, Sanli O, Kocak T, Nane I.  The assesment of success rates of retrograd intrarenal surgery in nephrolithiazis patients: The predictive value of the Resorlu, Seoul and Ito nomograms 10-12 September, 3rd Meeting of Meeting of the EAU Section of Urolithiasis, Alicante, Spain

82-Erdem S, Boyuk A, Tefik T, Verep S, Ozcan F, Nane I, Sanli O. Postoperative renal functional loss recovers during intermediate term follow-up in elective laparoscopic partial nephrectomy with extended warm ischemia application 8-12 November 2016, 34th World Congress of Endourology and SWL, Cape Town, The Rebuplic of South Africa

83-Tefik T, Erdem S, Kocak T, Oktar T, Sanli O, Ozcan F, Ander H, Akinci M, Nane I. Success rate of expanded indications (non-adherence to guidelines) for SWL using semi-integrated lithotripter in a mid volume stone center8-12 November 2016, 34th World Congress of Endourology and SWL, Cape Town, The Rebuplic of South Africa

 

Ulusal

mall

Uluslararası Yayınlar

Kitap editörlüğü

 1-O Sanli, S. Erdem. Uroloji.Nobel Tip Kitabevi, Istanbul, 2015.

 

Kitap icerisinde bolum yazarligi:

1-Ö. Şanlı, ve A. Kadıoğlu. “Androlojik cerrahide gelişmeler”, Üroloji 2004, ed. N.A. Erözenci, S. Ataus, 337-358

2-T. Esen, Ö. Gökçe, Ö. Şanlı, F. Özcan, M. Tunç, C. Özsoy. “Retropubik radikal prostatektomi: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi” Üroloji 2004, ed. N.A. Erözenci, S. Ataus, 165-181.

3-Ö. Şanlı, İ. Ahmedov, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalığı – Cerrahi tedavi”, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, ed. A. Kadıoğlu, M. Başar, B. Semerci, İ. Orhan, R. Aşçı, M. Ö. Yaman, S. Çayan, M.F. Usta, Kendirci M, 671-678, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2004.

4- İ. Nane, Ö. Şanlı. “Üst üriner sistemin acil infeksiyonları”, Acil Cerrahi, ed. C. Ertekin, R. Güloğlu, K. Taviloğlu, Bölüm XXVI.II, 841-856, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2009 

5- Ö. Şanlı, K. Önem, T. Tefik. “Laparoskopik ürolojide komplikasyonlar”, Üroonkolojik laparoskopi – Atlas, ed. S. Sözen, C. Bilen, Bölüm XIV, 135-154, İşkur Matbaacılık, Ankara, 2009 

6- D. Teber, F. Yencilek, Ö. Şanlı. “Açık ve laparoskopik radikal prostatektomi: Güncel bir değerlendirme”, Ürolojide Yeni Ufuklar – Üroonkoloji, ed. S. Baltacı, Bölüm VI, 81-95, Ayrıntı Basımevi, Ankara, 2010

7- T. Tefik, Ö. Şanlı, T. Esen. “Klinik pratikte prostat biyopsisi endikasyonu için PSA’nın kullanımı”, Ürolojide Yeni Ufuklar – Üroonkoloji, ed. S. Baltacı, Bölüm II, 19-32, Ayrıntı Basımevi, Ankara, 2010

8- Ural F, Şanlı Ö. “Laparoskopik piyelolitotomi”, Üriner sistem taş hastalığının tedavisi, ed. T. Çaşkurlu, Bölüm 39, 279-292, TÜD/Türk Üroloji akademisi yayını No.1, 2015

9-Tefik T, Şanlı Ö. “Üreteroüreterostomi prensipleri”, Üreter ve uretra’nın hastalıkları ve tedavisi. Eds. R. Büyükalpelli, F. Erdemir, R. Aşçı, M.S. Bolat, Bölüm 18, 197-217, İstanbul Tı Kitabevi, 2015, istanbul

10- Erdem S, Şanlı Ö. Parsiyel nefrektomide sıcak iskeminin renal fonksiyonlara etkisi. Böbrek Tümörü Güncelleme Kitabı, Türk Üroloji Akademisi (Baskıda)

11- Erdem S, Şanlı Ö. Metastatik böbrek hücreli karsinomda cerrahi tedavi. Böbrek Tümörü Güncelleme Kitabı, Türk Üroloji Akademisi (Baskıda)

12-Sanli O, Mut T. Urolojide minimal invazif tedavi yontemleri. Uroloji. Eds. Sanli O, Erdem S. Bolum 4, 25-30, Nobel Tip Kitabevi, Istanbul, 2015

13-Sanli O, Mut T. Uriner sistem enfeksiyonlari. Uroloji. Eds. Sanli O, Erdem S. Bolum 7, 43-50, Nobel Tip Kitabevi, Istanbul, 2015

14-Sanli O, Mut T. Benign prostat hiperplazisi. Uroloji. Eds. Sanli O, Erdem S. Bolum 10, 63-70, Nobel Tip Kitabevi, Istanbul, 2015

15-Sanli O, Acar O. Skrotum ici hastaliklar. Uroloji. Eds. Sanli O, Erdem S. Bolum 13, 83-88, Nobel Tip Kitabevi, Istanbul, 2015

 

Orjinal makaleler

1-M. Tunç, F. Erdemir, A. Tefekli, M. Akıncı, E. Kandıralı, Ö. Şanlı. “Radikal prostatektomi sonrası yükselen PSA’nın değerlendirilmesi.” Türk Üroloji Dergisi, 28(1):42-47, 2002.

2- Ö. Şanlı, D. Atılgan, F. Erdemir, B. Erol, M. Tunç, A. Kadıoğlu. “Stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde pubovajinal sling.” Türk Üroloji Dergisi, 29(2): 18-203, 2003.  

3-Ö. Şanlı, T. Esen, M. Çeltik, Ö. Gökçe, F. Özcan, M. Tunç. “Radikal sistektomi sonrası erken üriner kaçağa yaklaşım.” Türk Üroloji Dergisi, 31: 31-35, 2005.

4- E. Kandıralı, Ö. Şanlı, F. Erdemir, F. Özcan, T. Esen, M. Tunç. “Ürogenital system sarkomlarının retrospektif analizi.” Türk Üroloji Dergisi, 31: 49-54. 2005.

5- T. Akman, Ö. Şanlı, T. Esen, M. Tunç, F. Özcan, I. Kılıçarslan. “Nefron koruyucu cerrahi sonrası nüks ve ameliyat sırasında frozen kesit analizinin rolü.” Türk Üroloji Dergisi, 32: 309-314. 2006.

6- T. Oktar, O. Ziylan, Ö. Şanlı, N. Uluocak, İ. Nane, H. Ander. “Megaüreterin cerrahi tedavisinde iki seçeneğin değerlendirilmesi. Eksizyonel daraltma ve Starr plikasyon.” Türk Üroloji Dergisi, 32: 520-523. 2006.

7- Ü. O. Zorba, Ö. Şanlı, M. F. Akbulut, Y. Akyol, B. Çerkezi, F. Özcan. “Selim prostat hiperplazili hastalarda mesane içine büyüyen prostat ile prostate hacminin ilişkisi ve klinik etkileri.” Türk Üroloji Dergisi, 34: 224-230. 2008.

8- N. Uluocak, Ö. Sanli, H. Gul, L. Özkan, Y. I. Özden, M. Kıyak, A. Kadıoğlu. “A population based epidemiological study on benign prostatic obstruction in a suburban district of Istanbul.” Turkish Journal of Urology, 35: 170-179. 2009.

9- Ö. Şanlı, T. Tefik, T. Mut, R. Naghiyev, H. Issever, D. Teber, J. Rassweiler. “The impact of laparoscopic fellowship programme over a significant laparoscopic nephrectomy experience: A brief report.” Turkish Journal of Urology, 36: 238-242, 2010

10- Ö. Şanlı, F. F. Onol, T. Tefik, A. Simsek, R. Naghiyev, S. Y. Onol. “Transperitoneal Laparascopic Ureteroureterostomy for Retrocaval Ureter: Analysis of 3 Consequtive Cases.” Turkish Journal of Urology, 36: 309-313, 2010.

11- Ö. Şanlı, S. Erdem, R. Naghiyev. Obesite laparoskopik renal cerrahi için olumsuz bir faktör müdür? Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi, 15; 98-106, 2008.

12- S. Erdem, Ö. Şanlı, T. Tefik, T. Oktar, M. Ortac, M. Karadeniz, F. Özcan.  Retroperitoneoscopic nephrectomy has better perioperative outcomes than transperitoneal laparoscopic nephrectomy in obese patients. Turk J Urol 2012; 38(2):80-87

 

Derleme, editore mektup, vaka takdimi

1- T. Oktar, A. Tefekli, Ö. Şanlı, B. Erol, A. Kadıoğlu. “A rare lesion of glans penis: Lymphangioma.” Marmara Medical Journal 15(1), 44-46, 2002.

2- T. Akman, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “Retropubik radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon ve tedavisi.” Türk Üroloji Dergisi, 31: 186-196. 2005.

3- Ö. Şanlı, T. Esen. “EAU ve AUA kılavuzları eşliğinde benign prostat hiperplazisi’nin tanı ve tedavisine yaklaşım.” Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci., 1(1): 42-50. 2005

4- O. Gokce, Ö. Şanlı, F. Özcan. “Üriner sistem kanserlerinde prognostik faktörler.” Türkiye klinikleri J. Surg. Med. Sci., 1(9): 93-96. 2005.

5- Y. Şanlı, I. Adalet, H. Tokmak, Ö. Şanlı, O. Ziylan, S. Cantez. “Radionuclide imaging in differential diagnosis oftorsion and infections of testis and epididiymis revisited.” Marmara Medical Journal, 19: 132-134. 2006.

6- M. F. Akbulut, Ö. Şanlı, T. Esen. “Lokalize prostat kanserinde tedavi kararı. Türkiye Klinikleri” J. Urology-Special Topics, 1(2): 56-65. 2008.

7- K. Önem, Ö. Şanlı, T. Esen. “Ürolojide lazer kullanımı: günümüzdeki durumu ve gelecekteki konumu” Türkiye Klinikleri J. Urology-Special Topics, 3: 12-19. 2010

8- T. Oktar, A.S. Amasyalı, Ö. Şanlı. Padiatrik ürolojide laparoskopi: güncel uygulamalar. Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi, 15; 108-114, 2008.

9- Böyük A, Yücel ÖB, Şanlı Ö. Mesane kanserinde cerrahi. Turkiye klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2015; 8:67-75.

10- G. Aktan, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “Sperm kromatin hasarı metodolojisi.” Androloji Bülteni, 19: 305-308, 2004

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kıtabında basılan bildiriler:

1-A. Armağan, F. Özcan, Ö. Şanlı, N. Uluocak, İ. Nane, M. Tunç, A. Kadıoğlu. “Testis tümörlerinde evre ile sürvi arasındaki ilişki.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

2-A. Armağan, Ö. Şanlı, F. Özcan, N. Uluocak, F. Yaman, İ. Nane, B. Erol, A. Kadıoğlu. “Non-seminamatöz testis tümörlerinde evre ile markırlar arasındaki ilişki.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

3-A. Armağan, Ö. Şanlı, N. Uluocak, M. Kendirci, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu.  “Azoospermik hastalarda pellet sayımı ICSI’ye yönlendirmede önemli bir faktör mü?” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

4-Ö. Şanlı, T. Esen, A. Armağan, N. Uluocak, F. Erdemir, B. Erol, I. Kılıçarslan. “Böbrek hücreli kanserlerde pelvikalisiyel sistem tutulumunu belirleyen faktörler (poster).” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

5-H. Erol, B. Erol, Ö. Şanlı, A. Armağan, F. Erdemir, A. Kadıoğlu. “Erektil disfonksiyon araştırması sırasında diabet tanısı konulan olguların penil vasküler sistemi hafif derecede etkilenmektedir.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

6-A. Tefekli, Ö. Şanlı, B. Erol, S. Cayan, S. Tellaloğlu, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalığında penil vasküler sistemin oral kolşisin tedavisi yanıtına etkisi.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

7-A. Kadıoğlu, A. Tefekli, B. Erol, M. Usta, Ö. Şanlı, M. Tunç, S. Tellaloğlu. “307 Peyronie hastasından öğrendiklerimiz.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

8-A. Tefekli, B. Erol, Ö. Şanlı, S. Cayan, M. Tunç, A. Kadıoğlu. “Diabetes mellitusun Peyronie hastalığına etkisi.”  16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

9-D. Atılgan, N. Uluocak, Ö. Şanlı, M. Kendirci, A. Kadıoğlu. “Hiperprolaktinemi dışında hipogonadizm tanısı alan infertil erkek hastaların karekteristikleri.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

10-F. Erdemir, A. Kadıoğlu, S. Cayan, N. Uluocak, Ö. Şanlı, S. Tellaloğlu. “Mikrocerrahi inguinal varikoselektomi yapılan 612 hastadan çıkarılan sonuçlar.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

11-F. Erdemir, A. Kadıoğlu, Ö. Şanlı, D. Atılgan, A. Armağan, S. Tellaloğlu. “Mikrocerrahi inguinal varikoselektominin Kruger sperm morfolojisine olan etkisi.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000

12-B. Erol, A. Tefekli, N. Uluocak, Ö. Şanlı, F. Erdemir, A. Kadıoğlu. “Distal ejekülatör kanal obstrüksiyonlarının patofizyolojiye yönelik tedavisi-TUR-ED.” 16.Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

13-Gürbüz, M. Kendirci, Ö. Şanlı, Ü. Zorba, E. Korgalı, H. Taşkapu, A. Kadıoğlu. “Bilateral subklinik varikosel bilateral mikroskopik varikoselektomiden yararlanır mı?” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

14-N. Gürbüz, M. Kendirci, Ö. Şanlı, B. Erol, F. Erdemir, E. Korgalı, A. Kadıoğlu. “Sol klinik, sağ subklinik varikoselli  hastalar bilateral mikroskopik varikoselektomi ile tedavi edilmeli mi? Kontrol gruplu bir çalışma.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

15-T. Oktar, M. Çeltik, B. Erol, M. Kendirci, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “Non-obstrüktif azoospermide mikroskopik testis biopsisi ile matür sperm elde edilmesi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

16-M. Kendirci, N. Gürbüz, B. Erol, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu. “Konjenital penil kurvatür tedavisinde 16 ve ya 24 plikasyon tekniği:video sunumu.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

17-D. Atılgan, T. Esen, I. Aslay, G. Kemikler, Ö. Şanlı, M. Tunç, M. Akıncı. “Lokalize prostat kanseri tedavisinde intersitisyel I-125 implantasyonu sonuçlarımız.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

18-T. Oktar, F. Erdemir, F. Özcan, I. Kılıçaraslan, Ö. Şanlı, Ü. Zorba. “Mesanenin yüksek grade’li evre PT1 ürotelyal karsinomlarında E-kadherin ekspresyonunun nüks ve progresyon ile olan ilişkisi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

19-T. Esen, Ö. Şanlı, M. Çeltik, B. Erol, C. Özsoy. “Retroilyak üretere bağlı sağ hidronefroz: İlginç bir retrokaval üreter varyantı.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

20-Ö. Şanlı, F. Erdemir, M. Tunç, T. Oktar, M. Çeltik, T. Esen. “Radikal prostatektomi sonrası 70 yaş üzerideki hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

21-Ö. Şanlı, T. Esen, F. Erdemir, M. Tunç, B. Erol, T. Oktar. “Sinir koruyucu radikal retropubik prostatektomi için gerçekten ideal hasta var mı?” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

22-F. Erdemir, F. Özcan, Ö. Şanlı, B. Erol, A. Musaoğlu, D. Atılgan. “Mesanenin yüksek gradeli evre PT1a ve PT1b ürotelyal karsinomlarında nüks ve progresyonun değerlendirilmesi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

23-Ü. Zorba, B. Erol, Ö. Şanlı, İ. Nane, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu. “Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu ilk 51 vakanın değerlendirilmesi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

24-B. Erol, Ü. Zorba, Ö. Şanlı, İ. Nane, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu. “İntroitus vagina: Diabetes mellitusta çok etkilenen genital somatosensoryal bölge.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

25-M. Çeltik, B. Erol, Ö. Gökçe, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu. “Düşük ejekülat volümü ve yüksek FSH değerlerine sahip azoospermik /ağır oligospermik hastaların transrektal ultrasonografi sonuçlarının degerlendirilmesi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

26-Çeltik, B. Erol, Ö. Gökçe, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu, S. Tellaloğlu. “Ejakülat volümü düşük olan 281 infertil erkek hastanın transrektal ultrasonografi bulguları (poster).” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

27-Ö. Şanlı, F. Erdemir, Esen T, T. Oktar, Başaran M, Zorba Ü. Testis tümörlerinde retroperitoneal kitle hacmi ve odak sayısının kemoterapi cevabına etkisi (poster). 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

28-Ö. Şanlı, F. Erdemir, F. Özcan, B. Erol, D. Atılgan, Ö. Gökçe. “Renal hücreli karsinomda serum ferritin düzeyinin önemi.” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 5-10 Ekim 2002.

29-Ü. Zorba, T. Akman, F. Erdemir, A. Musaoğlu, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “İpsilateral testiküler hipotrofili varikosel hastalarında varikoselektomi.” 5. Ulusal Androloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2003.

30-Ü. Zorba, B. Erol, Ö. Şanlı, H. Yıldız, H. Oflaz, M. Kendirci, A. Musaoğlu, A. Kadıoğlu. “Koroner arter hastalığının şiddeti kadın cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilişkili mi?” 5. Ulusal Androloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2003.

31-Y. Şanlı, A. Mudun, A. Türkmen, M. Atar, Ö. Şanlı, İ. Nane, S. Cantez. “Renal transplantasyon donör adaylarında teknesyum-99M DTPA ile glomeruler filtrasyon hızı ölçümünün renal fonksiyon testleri ile ilişkisi.” Transplantasyon 2004, Kapadokya, 15-19 Eylül 2004.

32-Ö. Şanlı, O. Ziylan, T. Oktar, H. Rodoplu, Ö. Gökçe. “Vaka Takdimi: Kronik sulcus coranarius kesisinin penil rekonstrüksiyon ile düzeltilmesi.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

33-A. Kadıoğlu, Ö. Şanlı, Ö. Acar, T. Akman, K. Önem, C. Özsoy. “Serbest radial önkol flebi ile falloplasti sonrası penil protez yerleştirilmesi tekniği: Video sunusu.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004

34-A. Kadıoğlu, Ö. Şanlı, T. Akman, Ö. Acar, K. Önem, C. Özsoy.  “Mikroskopik inguinal varikoselektomi tekniği: Video sunusu.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

35-E. Kandıralı E, Ö. Gökçe, Ö. Şanlı, I. Kılıçarslan, T. Esen, M. Tunç, F. Özcan. “Radikal retropubik prostatektomi serimizde, cerrahi sınır pozitifliği ile PSA ve histopatolojik kriterler arasındaki ilişki.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

36-Ö. Gökçe, M. Çeltik, Ö. Şanlı, T. Esen, F. Özcan, M. Tunç. “Radikal retropubik prostatektomi (RRP) yapılan hastalardan prostat apeksinde tümör olan hastalarda prostat büyüklüğünün apikal cerrahi sınır pozitifliğine etkisi.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

37-A. Yükmen, F. Akbaş, Ö. Şanlı, G. Öner, U. Özbek, A. Kadıoğlu. “AZF genlerinin moleküler tanısı için düşük maliyetli bir analiz yöntemi: multiplex PCR (poster).” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

38-T. Akman, K. Önem, Ö. Şanlı, Ü. Zorba, M. Atar, A. Kadıoğlu. “TESE yapılan hastalarda genel karakteristik özellikler.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

39-M. Tunç, Ö. Şanlı, E. Kandıralı, M. Çeltik, V. Uysal, İ. Nane, C. Özsoy. “Yüksek dereceli prostatik intraepithelial neoplazi (HPIN)’nin ardışık biyopsilerdeki doğal seyri.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

40-E. Korgalı, Ö. Şanlı, Ü. Zorba, H. Yanar, C. Ertekin, M. Tunç, N. Aras. “Acil cerrahi gerektiren ürolojik aciller ve ürolojinin acil cerrahideki rolü.” 18. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

41-T. Oktar, Ö. Şanlı, E. Korgalı, O. Ziylan, H. Ander, C. Özsoy. “İdiopatik aşırı aktif mesaneli çocuklarda posterior tibial sinirin transkütan elektriksel stimulasyonu: Ön rapor” 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

42-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, M. Çeltik, L. Gürkan, İ. Nane, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalığında deformite derecesi ile klinik parametrelerin karşılaştırılması.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

43-H. M. Tezer, Y. Özlük, O. Asoğlu, Ö. Şanlı, T. Akman, K. Önem, A. Kadıoğlu. “Nitrik oksit meme başı ereksiyonunun düzenleyicisi olabilir.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

44-T. Oktar, H. Ander, E. Korgalı, Ö. Şanlı, İ. Nane, O. Ziylan. “Rölatif renal fonksiyonu azalmış olgularda reflünün cerrahi tedavisi: Nefrektomi veya reimplantasyon.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

45-O. Ziylan, T. Oktar, A. Atar, Ö. Şanlı, İ. Nane, H. Ander. “Megaüreterin cerrahi tedavisinde iki tekniğin değerlendirilmesi: Eksizyonel daraltma (Hendren) ve Starr plikasyon.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

46-M. Dinçer, Ö. Şanlı, Ö. Gökçe, T. Oktar, F. Özcan, T. Esen, M. Tunç, C. Özsoy. “TRUS-biyopsi korlarında pozitif prostat kanseri için pozitif sınırın klinik ve patolojik önemi.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

47-M. Atar, Ö. Şanlı, K. Önem, M. F. Akbulut, F. Özcan, T. Esen, H. M. Tunç. “İlk biyopside HPIN saptanan hastalardaki artmış prostat kanseri oranı biyopsi odak sayısının artışıma bağlı olabilir.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

48-M. Tunç, Ö. Gokçe, Ö. Acar, Ö. Şanlı, N. Aras, C. Özsoy. “İnkomplet bulbar uretral striktürlerin tedavisinde uç uca anastomoz ve dorsal onlay graft uretroplastinin karşılaştırılması.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

49-Ü. Zorba, H. Yanar, İ.  Başpınar, K. Taviloğlu, C. Ertekin, R. Güloğlu, N. Cabıoğlu, T. Koçak, F. Akbulut, Ö. Şanlı. “Fournier gangreni: Risk faktörleri ve redavi stratejileri.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

50-F. Akbulut, Ö. Şanlı, K. Önem, M. Dinçer, Ü. Zorba, M. Atar, F. Özcan, M. Tunç, T. Esen, I. Kılıçarslan. “Obesite genç yaştaki prostat kanseri ve yüksek dereceli hastalık ile ilişkili olabilir.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

51-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, M. Çakan, T. Mut, A. Kadıoğlu. “Dorsal kurvaturlu Peyronie hastalarında nörovasküler demetin medial diseksiyonu: tekniğin gösterilmesi ve sonuçlarının analizi.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

52-T. Akman, Ö. Şanlı, Gürkan L, Önem K, Çeltik M, A. Kadıoğlu. Primer erketil disfonksiyonlu hastalarda penil venöz cerrahi: teknikteki önemli noktaların gösterilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

53-T. Esen, K. Önem, Ö. Şanlı, F. Akbulut, T. Akman, M. Atar, O. Ü. Zorba, C. Özsoy. “Soliter böbrekli hastalarda hiler tümör ve nefron koruyucu cerrahi tekniği.”  19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

54-H. M. Tezer, O. Ü. Zorba, Ö. Şanlı, E. Karayiğit, I. Kılıçarslan, T. Mut, T. Esen, M. Tunç, F. Özcan. “Renal hücreli karsinomda makroskopik ve mikroskopik multifokal tümör varlığının patolojik prognostik faktörler ile ilişkisi.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

55-M. Atar, Ö. Şanlı, Ü. Zorba, T. Akman, T. Esen, H. M. Tunç, F. Özcan. “Histolojik olarak kanıtlanmış kronik prostatit varlığı yüksek serum PSA değeri iler ilişkili mi?” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

56-H. M. Tezer, Ü. Zorba, Ö. Şanlı, T. Tefik, I. Kılıçarslan, E. Karayiğit, M. Tunç, F. Özcan, T. Esen. “Perirenal ve hiler yağ invazyonu gösteren renal hücreli karsinomun patolojik özellikleri.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

57-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, M. Tezer, M. Çeltik, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalarında penil protez implantasyonunun ardından korporal rekonstrüksiyon için rektus fasya greftinin kullanılması.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

58-H. M. Tezer, T. Esen, Ö. Şanlı, Ü. Zorba, I. Kılıçarslan, F. Özcan, M. Tunç, M. Akıncı. “Papiller renal hücreli tümörlerde histopatolojik alt tiplemenin önemi.” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

59-N.Uluocak, A. Amasyalı, H. Ander, T. Oktar, Ö. Şanlı, F. Küçükdurmaz, O. Ziylan. Bir yaş altında ameliyat edilen üreteropelvik bileşke tıkanıklığı olan çocuklarda renal fonksiyon ile pelvis AP çapının karşılaştırılması. IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2017, Antalya.

60-T. Oktar, H. Ander, N. Uluocak, Ö. Şanlı, F. Küçükdurmaz, O. Ziylan. “Posterior uretral valvde ilk girişim yönteminin alt üriner sistem fonksiyonuna etkisi.” IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

61-M.F. Akbulut, Ö. Aytaç, F. Küçükdurmaz, Ö. Şanlı, K. Önem, T. Mut, F. Özcan, C. N. Özsoy. “TRUS biyopside pozitif tumor odak sayısı ile serum seks hormone bağlayıcı globulin arasında ilişki mevcuttur: pilot çalışmanın ön sonuçları.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

62-H. Akpınar, Y. Bayazıt, C. Bilen, Ö. Şanlı, S. Sözen. “Böbrek tümörünün tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi: çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

63-Ö. Şanlı, T. Tefik, A. Amasyalı, T. Akman, K. Önem, A. Mamadov, F. Özcan, C. Özsoy. “Laparoskopik postkemoterapi retroperitoneal kitle rezeksiyonu: video sunusu.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

64-O. Ziylan, Ö. Şanlı, T. Tefik, İ. Nane, T. Mut, H. Ander. “Pediatrik retroperitonoskopik heminefroüreterektomi: ektopik üretere ikincil inkontinansın tedavisinde minimal invaziv yaklaşım.”  20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

65-Y. Bilen, S. Sözen, Y. Bayazıt, Ö. Şanlı, H. Özen, M. Tunç, B. Küpeli. “Laparoskopik nefroüreterektomi: Çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

66-B. Turna, E. Apyadın, B. Oktay, Y. Bayazıt, Ö. Şanlı, L. Tunç. “Büyük böbrek tümörlerinin laparoskopik radikal nefrektomi ile tedavisi: Çok merkezli çalışma.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

67-A. S. Amasyalı, T. Akman, Ö. Şanlı, M. Tezer, T. Tefik, F. Özcan, M. Tunç, M. Akıncı, I. Kılıçarslan. “Küçük böbrek kitleleri selim böbrek lezyonlarının habercisi olabilir mi?” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

68- Ö. Şanlı, A. S. Amasyalı, K.Önem, T. Tefik, T. Akman, T. Esen, F. Özcan, C. Özsoy. “Renal hücreli kanserli hastalarda artmış serum fibrinojen düzeyi kötü tümör özellikleri ile ilişkili olabilir: Bir pilot çalışmanın ön sonuçları.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

69-H. Tığlı, Ö. Şanlı, T. Tefik, Ö. Acar, K. Önem, T. Esen, F. Özcan, N. Buyru, N. Dalay. “Anjiyogenez ile ilişkili TSP-1, HIF-1A ve CA9 genlerinin böbrek hücreli kanserli hastalardaki rolü.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

70-İ. Nane, L. Özkan, H. Ander, O. Ziylan, T. Koçak, Ö. Şanlı, C. Özsoy. “Canlıdan böbrek nakli sonrasında gelişen üreter komplikasyonları ve cerrahi tedavisi.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

71-H. Tığlı, H. Yazıcı, Ö. Şanlı, Ö.Acar, T. Esen, N. Dalay. “Prostat kanserinde PSA, PSM gen ekspresyonları ve CYP17, ERA, INS gen polimorfizmlerinin rolü.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

72-C. Küçükgergin, Ö. Şanlı, T. Tefik, M. Gökpınar, F. Özcan, E. Özkök, M. Aydın, S. Seçkin. “Mangan süperoksit dismutaz (MnSOD) (ALA-9VAL) ve glutatyon peroksidaz I (GPXI)(PRO198LEU) gen polimorfizmlerinin prostat kanseri ile ilişkisi.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

73-G. Aslan, S. Baltacı, Ç. Çal, L. Türkeri, B. Günlüsoy, Ö. Şanlı, Z. Tansuğ, K. Horasanlı, C. Uygur, H. Özen. “Türkiye’de radikal sistektomi operasyonlarında barsak hazırlığı ve peri-operatif döneme yaklaşım: Üroonkoloji derneği çok merkezli anket çalışması.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

74-M. F. Akbulut, Ö. Şanlı, K. Önem, Ö. Aytaç, F. Küçükdurmaz, I. Kılıçarslan, T. Esen, C. Özsoy. “Prostat biyopsisi, unilateral ya da erken evre lokalize prostat kanserini güvenilir olarak tahmin edemez.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

75-H. Tığlı, H. Tığlı, M. F. Akbulut, Ö. Şanlı, T. Mut, M. H. Tunç, N. Buyru. “MTOR sinyal yolağı ile ilişkili RHEB gen ekspresyonunun mesane tümöründeki rolü.” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

76-A. Atar, Ö. Şanlı, F. Akbulut, Ö. Mete, T. Esen, F. Özcan, M. Tunç, C. Özsoy. “Türk toplumunda sinir koruyucu radikal prostatektominin preoperative klinik ve patolojik parametreler ışında uygulanabilme olasılığı nedir?” 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

77-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, T. Tefik, A. Amasyalı, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalığında erektil disfonksiyonun once başladığı, penil deformitenin once başladığı ve her ikisinin birlikte başladığı hasta gruplarının klinik parametreler açısından birbiri ile karşılaştırılması.” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 13-20 Mayıs 2009.

78-A. Altunoğlu, D. Yavuz, M. B. Canöz, E. Durukan, R. Yavuz, N. Özdemir, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “Farklı renal replasman tedavisi uygulanan erkek hastalardaki cinsel fonksiyonun sağlıklı erkekler ile karşılaştırılması.” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 13-20 Mayıs 2009.

79-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, A. Atar, Ö. Aytaç, A. Kadıoğlu. “Kronik dönemde başvuran Peyronie hastalarının klinik özellikleri.” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 13-20 Mayıs 2009.

80-A. Altunoğlu, D. Yavuz, M. B. Canöz, T. Çolak, E. Durukan, L. Atasoy, N. Özdemir, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. “Renal replasman tedavisi seçenekleri kadın cinsel fonksiyonunu sağlıklı kadınlara gore aynı derecede kötüleştirmektedir.” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 13-20 Mayıs 2009.

81-T. Akman, Ö. Şanlı, K. Önem, F. Akbulut, İ. Nane, A. Kadıoğlu. “Peyronie hastalığının rekonstrüktif cerrahisinde başarıyı etkileyen parametreler.”  8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 13-20 Mayıs 2009.

82-O. Ziylan, Ö. Şanlı, A. Atar, T. Tefik, H. Ander. “18 aylık çocukta retroperitonoskopik nefrektomi.” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, Antalya, 2009.

83-Ö. Şanlı, S. Erdem, T. Tefik, T. Mut, F. Akbulut, O. Ziylan, H. Ander, İ. Nane. “Pediatrik bir vakada tek insizyon ile retroperitonoskopik basit nefrektomi.” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, Antalya, 2009.

84-A. S. Amasyalı, S. Erdem, Ö. Şanlı, A. Mamadov, F. Akbulut, C. N. Özsoy. “Atnalı böbrek laparoskopik nefrektomide ultrasonic disektör (ultrasicion) yardımı ile istmektomi.” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, Antalya, 2009.

85-S. Erdem, M. Erdem, D. Telci, Ö. Şanlı, I. Kılıçarslan, T. Esen, F. Şahin. “Doku transglutaminazın böbrek hücreli kanser patofizyolojisinde rolü var mı? Prospektif bir çalışmanın ön sonuçları.” 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara.

86-A.S. Amasyalı, C. Küçükgergin, Ö. Şanlı, T. Tefik, F. Özcan, Ş. Seçkin. “Mesane kanserinde oksidatif stresin rolü” 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara.

87-O. Ziylan, A. Atar, T. Oktar, T. Tefik, Ö Şanlı, H. Ander. “Y-tipi duplike uretralı bir hastada uretral rekonstrüksiyon” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

88-R. Naghiyev, Ö. Şanlı, T. Tefik, N. Penbegül, A. Atar, S. Erdem, T.C. Kadıoğlu, N. Aras. Retroperitoneal dev liposarkomun laparoskopik transperitoneal yolla çıkarılması. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

89-Ö. Şanlı, M. Tunç, T. Tefik, R. Naghiyev, T. Oktar, A. Atar, S. Erdem, C. Özsoy. Seviye II inferior vena kava trombüslü bir hastada retroperitoneal-transperitoneal tekniklerin kombinasyonu ile laparoskopik radikal nefrektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

90-Ö. Şanlı, T. Tefik, M. Ortaç, M.F. Akbulut, M. Tunç, İ. Nane, F. Özcan, C. Özsoy. Sinir koruyucu laparoskopik radikal prostatektomide retrograd tekniğin bazı basamaklarının antegrad teknik ile birleştirilmesi: Kombinasyon tekniği. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

91-E. Salabaş, Ö. Şanlı, T. Tefik, M. Khodr, E. Aliyev, T.C.Kadıoğlu, M. Tunç, F. Özcan. Radikal sistektomi yapılacak hastalarda barsak hazırlığı: Hala zorunlu mu? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

92-Ö. Şanlı, B. Oktay, M. Altınel, T. Erdoğru, B. Turna, Y. Özgök, M. Ateş, T. Tefik, Y. Kordan, E. Apaydın, Endoüroloji Derneği Böbrek Tümörü Çalışma Grubu. Laparoskopik radikal nefrektomi: Operatif ve onkolojik sonuçlarıyla Türkiye serisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

93-S. Erdem, Ö. Şanlı, T. Tefik, R. Naghiyev, N. Penbegül, M. Tunç, F. Özcan. Obezite laparoskopik nefrektomi için bir risk faktörü müdür? Açık nefrektomi ile eşleştirilmiş karşılaştırmalı bir çalışmanın sonuçları. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

94-M. Tunç, S. Erdem, T. Oktar, M. Khodr, E. Salabaş, Ö. Şanlı, N. Aras. Uretra darlıklarında uç uca uretra anastomozu:  Tek bir merkez deneyimi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

95-T. Mut, T. Oktar, I. Kılıçaraslan, Ö Şanlı, İ. Nane, H. Ander, O Ziylan. Üreteropelvik bişeşke obstrüksiyonlarında intrensek ve ekstrensek etyolojilerin histopatolojik olarak değerlendirilmesi.  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

96-S. Erdem, Ö. Şanlı, T. Tefik, M. Ortaç, M. Akıncı, İ. Nane, C.N. Özsoy. Retroperitoneal laparoskopik nefrektomi vücut kitle indeksine göre sınıflandırılan tüm hasta gruplarında transperitoneal yaklaşıma göre avantajlıdır. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

97-T. Tefik, Ö. Şanlı, M. Ortaç, T. Oktar, S. Karakuş, A. Atar, R. Naghiyev, M. Tunç. Preoperatif görünüm ve tümör boyutları kullanılarak yapılan anatomik sınıflandırma (PADUA) ile laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomilerin karşılaştırılması.  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

98-T. Akman, M. Ortaç, F. Küçükdurmaz, S. Karakuş, Ö. Aytaç, Ö Şanlı, A. Kadıoğlu. Testosteron düzeyi ile Peyronie hastalığı arasında ilişki var mı? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

99-Ö. Şanlı, T. Tefik, M. Ortaç, E. Salabaş, R. Naghiyev, İ. Nane, F. Özcan, C.N.  Özsoy. Laparoskopik üst üriner sistem cerrahisinin komplikasyonları: Tek üroloji departmanının ardışık 300 vaka tecrübesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

100-S. Karakuş, H. Gürkan, M. Khodr, F. Küçükdurmaz, Ö. Şanlı, A. Kadıoğlu. İnfertil erkek hastalarda somatik kromozomal anomalilerin araştırılması. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

101-M. Ateş, M. Altınel, H. Vuruşkan, Ö. Şanlı, T. Erdoğru, B. Turna, Y. Özgök, O.M. İstanbulluoğlu, E. Huri, Ö. Uğurlu, B. Oktay. Laparoskopik basit nefrektomi laparoskopik radikal nefrektomi ile karşılaştırıldığında daha kolay bir işlem midir? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

102-M. Tunç, S. Erdem, T. Oktar, M. Khodr, Ö. Şanlı, N. Aras. Dorsal onlay barbagli uretroplasti: tek bir merkez deneyimi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

103-Ö Şanlı, T. Tefik, A. Mamadov, M. Ortaç, S. Karakuş, A.S.Amasyalı, T. Koçak, N. Aras. Laparoskopik parsiyel nefrektomide intraoperatif PADUA skoru? Dikkate değer bir parametre mi? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

104-Ö. Şanlı, A. Mamadov, T. Tefik, M. Ortaç, S. Karakuş, F. Küçükdurmaz, M. Akıncı, İ. Nane. Laparoskopik nefron koruyucu cerrahi komplikasyonlarının öngörülmesinde kullanılacak sınıflama sistemleri: Hangisi tercih edilmeli?  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul 

105-Erdem S, Tefik T, Mammadov A, Ural F, Oktar T, Aras N, Şanlı Ö. Obezite laparoskopik parsiyel nefrektomide perioperatif parametreleri etkiler mi? 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti      

106-Erdem S, Tefik T, Şanlı Ö, Aytaç Ö, Ural F, Koçak T, Akıncı M. ‘Sıfır İskemi’ nin laparoskopik parsiyel nefrektomi erken postoperatif parametrlerine etkisi: Bir match-pair analizin sonuçları 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

107-Aytaç Ö, Erdem S, Amasyalı AS, Şanlı Ö, Küçükdurmaz F, Karakuş S, Ural F, Özsoy CN. Böbrek hücreli kanserde koagülasyon faktörleri ve fibrin yikim ürünleri prognostik parametre olarak kullanilabilir mi? 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

108-Erdem S, Tefik T, Yücel B, Ortaç M, Ural F, Mammadov A, Özcan F, Şanlı Ö. Laparoskopik parsiyel ve radikal nefrektomi onkolojik sonuçlarının 4-7 cm arası böbrek tümörlerinde karşılaştırılması: Bir tek merkez deneyimi. 22-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti       

109-Tefik T, Khodr M, Karakuş S, Şanlı Ö, Oktar TM, Erdem S, Tunç M. Uretra darlıklarında endoskopik dilatasyon, görmeden yapılan (kör) dialatasyona tercih edilen tedavi yöntemidir. 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

110-Tunç HM, Erdem S, Oktar T, Khodr M, Şanlı Ö, Aras N, Karakuş S, Salabaş E, Tefik T. Anterior uretrada inkomplet darlıkların on-lay flep ile Barbagli uretroplastisi. 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

111-Tunç M, Erdem S, Tefik T, Oktar T, Şanlı Ö, Mammadov A, Aras N. Uretral darlık tedavisinde görerek endoskopik dilatasyon. 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

112-Tefik T, Mammadov A, Salabaş E, Erdem S, Oktar T, Nane İ, Koçak T, Şanlı Ö. Laparoskopik nefron koruyucu cerrahide Satinsky kalmp ile renal parankimal kompresyon sağlanarak ‘klampsiz’ yaklaşım. 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

113-Salabaş E, Khodr M, Tefik T, Şanlı Ö, Kadıoğlu A. T-Şant tekniğinin kısa vadeli sonuçlarının değerlendirilmesi. 2-6 Mayıs 2012, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

114-Atar A, Oktar T, Şanlı O, Tefik T, Ander H, Ziylan O. Antenatal hidronefroz tanılı hastaların izleminde serum ve idrar karbonhidrat antijeni 19-9 düzeyinin yeri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

115-Tefik T, Khodr M, Karakuş S, Salabaş E, Özcan F, Koçak T, Nene İ, Şanlı MO. Laparoskopik radikal prostatektomi: Erken dönem onkolojik sonuçlar. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

116- İmamverdiyev S, Naghiyev R, Mammadov A, Tefik T, Şanlı Ö, Kadıoğlu A. Dev böbrek kist tedavisinde laparoskopik cerrahi rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

117-Tefik T, Aliyev E, Mammadov A, Beşe C, Oktar T, Akıncı M, Şanlı Ö. Minimal invazif nefron  koruyucu cerrahide kanama komplikasyonunun kontrolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

118-Tefik T, Aliyev A, Beşe C, Oktar T, Koçak T, Nane İ, Bakır B, Şanlı Ö. Eksizyonu gereken ve makroskopik görünümü normal dokudan ayırt edilemeyen küçük kitlelerde radyolojik işaretleme. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

119-Nane İ, Salabaş E, Keskin M, Tefik T, Şanlı Ö. Sürrenal, tiroid ve pancreas metastazı yapmış RCC’li bir hastanın vaka sunusu. Büyük Üroloji buluşması I, 31 Ekim-3Kasım 2013, Antalya

120-Şanlı Ö, Erdem S, Böyük A, Ortaç M, Salabaş E, İşsever H, Oktar T, Nane İ. Artan deneyimin laparoskopik parsiyel nefrektomi sonuçlarına etkisi: Güncel skorlama sistemleri ile yapılan bir analiz. 10. Ulusal endoüroloji kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya

121-Erdem S, Böyük A, Tefik T, Karakuş S, Khodr M, Oktar T, Aras N, Şanlı Ö. Laparoskopik parsiyel nefrektomide klinik t1a ve T1b evrelerinin renal fonksiyonlar üzerine etkisi. 10. Ulusal endoüroloji kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya

122-Şentürk Çiftçi H, Tefik T, Çalışkan Y, Duvarcı Öğret Y, Oktar T, Şanlı Ö, Ziylan O, Koçak T, Türkmen A, Nane İ, Savran Oğuz F, Aydın F. Böbrek nakilli hastalarda erken dönemde serumda CXCL9 ve CXCL10 seviyelerinin rejeksiyondaki prediktif değeri. Transplantasyon, 15-18  Ekim 2014 Bodrum.

123-Tefik T, Böyük A, Gasimov K, Ural F, Salabaş E, Karakuş E, Yitgin Y, Verep S, Şanlı Ö, Özcan F, Tunç M, Nane İ. Radikal sistektomi uygulanan kasa invazif mesane tümörlerinin 8 yıllık onkolojik sonuçları 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014.

124-Tefik T, Beşe C, Salmaslıoglu A, Oktar T, Şanlı Ö, Kadıoğlu TC, Ziylan O, Akıncı M. Renal kalkül görüntülenmesinde yüksek mekanik indeks ultrasomografinin yeri.  23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014

125-Tefik T, Şanlı Ö, Oktar T, Erdem S, Türe M, Ziylan O, Özcan F, Koçak T, Akıncı M, Ander H, Nane İ. Retrograd intrarenal cerrahide güncel konvansiyonel fiberoptik bükülebilir üreterorenoskoplar ile ilk deneyim: Zorluk derecesinin etkisi. 23-26 Nisan 2015, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

126-Erdem S, Tefik T, Şanlı Ö, Tuncel A. Mecburi hizmette üst üriner sistem taşlarının retrograd intrarenal cerrahi ile tedavisi: Başlangıç tecrübeleri. 23-26 Nisan 2015, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye

127-Tefik T, Özmez A, Pazır Y, Gasimov K, Kadıoglu TC, Şanlı Ö, Tunç M, Nane İ. Transuretral prostat rezeksiyon komplikasyonlarının üniversite kliniğinde modifiye Clavien-Dindo komplikasyon sınıflamasına göre değerlendirilmesi. 23-26 Nisan 2015, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye

128-Tefik T, Pazır Y, Özmez A, Gasimov K, Şanlı Ö, Koçak T, Tunç M, Nane İ. Mesane tümörü nedeniyle gerçekleştirilen transurethral rezeksiyonlar komplikasyonlarınınmodifiye Clavien-Dindo sınıflaması ile değerlendirilmesi. 23-26 Nisan 2015, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye

129-Tefik T, Beşe C, Salmaslioglu A, Bulakçı M, Şanlı Ö, Oktar T, Ziylan O, Koçak T, Yitgin Y, Akıncı M, Nane İ. Üriner sistem taş hastalığında taş boyutu ve Hounsfield Ünitesi (HU) ile Doppler ultrasonografide twinkling artefaktı ve yüksek mekanik indeks ultrasonografinin değerlendirilmesi.   23-26 Nisan 2015, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye

130-Tefik T, Özmez A, Türe M, Dönmez Mİ, Şanlı O, Nane İ. Erişim kılıfının yerleştirilmesi sırasında oluşan üst pol kaliseal rüptür. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

131-Tefik T, Yücel ÖB, Verep S, Ozcan F, Tunç HM, Özlük Y, Kılıçarslan I, Şanlı Ö. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2006-2015 yılları arasında raporlanan nefrektomi patolojilerinin dağılımı. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

132-Tefik T, Beşe C, Koçak T, Ziylan O, Şanlı Ö, Oktar MT, Kadıoğlu TC, Nane İ. Renal infarkt tanısı almış hastalarda etyolojik faktörlerin araştırılması ve uzun dönem takibi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

133-Tefik T, Yitgin Y, Verep S, Akıncı HM, Şanlı O, Koçak T, Ander HA, Nane İ. Renal kalkül hastalarında perkütan nefrolitotomi operasyon başarısının değerlendirilmesi: Guy’s, Stone ve nefrolitometrik nomogramların prediktif değeri. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

134-Tefik T, Özmez A, Pazır Y, Oktar TM, Şanlı Ö, Ziylan HO, Tunç HM, Nane İ. İyatrojenik ureter yaralanmaları sonrası geç üriner rekonstrüksiyon ile 8 yıllık deneyimimiz. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

135-Tefik T, Gasimov K, Yücel ÖB, Ural AF, Koçak T, Özcan F, Şanlı Ö, Tunç HM. Opere renal tümör ve venöz trombüslü hastalarda klinik ve onkolojik sonuçlar. Tek merkez deneyimi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

136-Tefik T, Pazır Y, Özmez A, Gasimov K, Tunç HM, Özcan F, Şanlı Ö. Retroperitoneal lenf nodu metastazı olan testis tümörlerinde laparoskopik rest kitle cerrahisi sonrası komplikasyon ve orta dönem onkolojik sonuçlar. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

137-Böyük A, Tefik T, Gasimov K, Ural FA, Salabaş E, Erdem S, Yitgin Y, Verep S, Şanlı Ö, Özcan F, Nanen İ, Tunç HM. Radikal sistektomi uygulanan mesane tümörü tanısı almış hastaların 9 yıllık propektif modifiye Clavien komplikasyonlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-14 Ekim 2015, İzmir.

138-Tefik T, Şentürk Çiftçi H, Demir E, Erdem S, Verep S, Özmez A, Canıtez IO, Çalışkan Y, Yazıcı H, Savran Oğuz F, Oktar T, Şanlı O, Ziylan O, Koçak T, Ander H, Türkmen A, Nane I. Volume and Creatinine Based GFR comparison in Living Related Kidney Donors 13-15 Ekim 2016, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Konya

139-Tefik T, Demir E, Şentürk Çiftçi H, Savran Karadeniz M, Görgülü N, Erdem S, Yalçın NC, Canıtez IO, Verep S, Oktar T, Şanlı O, Yazıcı H, Çalışkan Y, Koçak T, Türkmen A, Ander H, Nane I. Volume Based-Split Renal Function in Living Kidney Donor Assessment. 13-15 Ekim 2016, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Konya

140-Tefik T, Erdem S, Verep S, Oktar T, Şanlı O, Ziylan O, Koçak T, Ander H, Nane I. Evaluation of Trans- and Extra-peritoneal Allograft Nephrectomy Techniques in a single Center. 13-15 Ekim 2016, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Konya

141-Tefik T, Erdem S, Şanlı O, Başar MA, Özkuvancı U, Akıncı M, Ander H, Nane I. The impact of continuous high pressure during retrograde intrarenal surgery on postoperative complications.12-15 Nisan 2017, 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kapadokya, Nevşehir

142-Erdem S, Böyük A, Tefik A, Verep S, Özcan F, Nane I, Şanlı O. Elektif laparoskopik parsiyel nefrektomide uzamış sıcak iskemi süresine bağlı operasyon sonrası gelişen renal disfonkisyon orta dönem takiplerde düzelmektedir: Sınırlı sıcak iskemi uygulanan vakalarla karşılaştırmalı bir çalışma. 12-15 Nisan 2017, 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kapadokya, Nevşehir

143-Canan Küçükgergin, Şanlı O, Tefik T, Erdem S, Nane I, Seçkin S. Siklooksijenez 2 765 (COX2 765G>C) gen poliformizminin mesane kanseri ile ilişkisi. 4-7 Mayıs 2017, 17. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, KKTC

144-Mikailova P, Küçükgergin C, Şanlı O, Erdem S, Tefik T, Seçkin S Türk popülasyonunda APE 1 ASP148Glu Gen poliformizminin böbrek hücreli karsinom ile ilişkisi. 4-7 Mayıs 2017, 17. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, KKTC

145-Erdem S, Verep S, Pazır Y, Tefik T, Özcan F, Tunç HM, Şanlı O, Nane I. Artmış fibrinojen ve d-dimer değerleri böbrek hücreli karsinomda kötü  tümör özellikleri ve azalmış sağkalımla ilişkilidir: Genişletilmiş hasta sayısı ve takip suresi ile 2.rapor. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC.

146-Erdem S, Verep S, Tefik T, Şanlı O, Özcan F, Nane I, Ander AH, Tunç HM. Von Hippel-Lindau Sendromu’nda Böbrek Tümörlerinin Yönetimi. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

147-Erdem S, Verep S, Tefik T, Özluk Y, Kılıçaslan I, Şanlı O, Nane I, Tunç M, Özcan F. Radikal prostatektomi sonrası WHO/ISUP grade grup yukselmesine hangi klinik ve histopatolojik bulgular eşlik etmektedir? 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC.

148-Erdem S, Verep S, Tefik T, Kılıçaslan I, Koçak T, Akıncı M, Şanlı O, Tunç HM, Özcan F, Nane I. Aktif izleme uygun olup erken radikal prostatektomi yapılan hastalarda patolojik sonuçların retrospektif değerlendirilmesi12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC.

149-Erdem S, Böyuk A, Verep S, Yitgin Y, Gasimov K, Tefik T, Akıncı M, Özcan F, Şanlı O, Tunç HM, Nane I. Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda radikal sistektomi sonrası düşük evreli ve organa sınırlı hastalık görulmesi sağkalımda etkili midir? Kasa invaze mesane kanserli hastalarla yapılan karşılaştırmalı bir çalışma. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

150-Erdem S, Böyuk A, Gasimov K, Yitgin Y, Verep S, Tefik T, Koçak T, Özcan F, Tunç HM, Nane I Şanlı O. Radikal sistektomi yapılmış yetişkin ve yaşlı mesane kanserli hastalar arasında onkolojik parametrelerin ve sağkalım bulgularının karşılaştırılması 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

151-Erdem S, Böyük A, Yitgin Y, Gasimov K, Verep S, Tefik T, Koçak T, Özcan F, Tunç M, Nane I, Şanlı O. Mesane kanseri hastalarında radikal sistektomi öncesi hipoalbuminemi kanser spesifik ve genel sağkalım ile ilişkilidir; cerrahi komplikasyonlarla ilişkisi yoktur. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

152-Erdem S, Böyuk A, Verep S, Tefik T, Nane I, Özcan F, Şanlı O. Laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan fonksiyonel karşı böbrekli hastalarda uzamış sıcak iskemi suresi ile ilişkili operasyon sonrası renal fonksiyon kaybı orta dönem takiplerde geri kazanılmaktadır. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

153-Erdem S, Böyük A, Verep S, Tefik T, Nane I, Özcan F, Tunç HM, Şanlı O. Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Onkolojik Sonuçları: Tek merkeze ait 10 yıllık tecrübe. 12-15 Ekim 2017, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KKTC

Get directions

Find us on map

Contact & Appointment

Send us an email

Emergency Service

Call : +1-2345-3455-33